Người Tôi Cưu Mang
Người Tôi Cưu Mang
Tin vào Lòng Nhân Ái

Tin chung:

Tin chung

ĐẠI DIỆN BQT: Nguyễn Hồng Ánh - Tel: 091 6092600
Email: ntcm2007@gmail.com
TÀI KHOẢN ĐÓNG GÓP: Trần Thị Kim Phượng  0061001043010 VietcomBank Nha Trang
Diễn đàn cũ http://old.nguoitoicuumang.com

Các thống kê chung - dragonfly

Tổng thời gian vào diễn đàn:
6 giờ và 14 phút.
Tổng bài viết:
1.120 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
44 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 114 bài viết (10%)
  0
 • 46 bài viết (4%)
  1
 • 31 bài viết (3%)
  2
 • 28 bài viết (2%)
  3
 • 33 bài viết (3%)
  4
 • 91 bài viết (8%)
  5
 • 80 bài viết (7%)
  6
 • 56 bài viết (5%)
  7
 • 26 bài viết (2%)
  8
 • 29 bài viết (3%)
  9
 • 23 bài viết (2%)
  10
 • 32 bài viết (3%)
  11
 • 40 bài viết (3%)
  12
 • 63 bài viết (5%)
  13
 • 29 bài viết (3%)
  14
 • 52 bài viết (5%)
  15
 • 52 bài viết (5%)
  16
 • 18 bài viết (2%)
  17
 • 3 bài viết (0%)
  18
 • 9 bài viết (1%)
  19
 • 21 bài viết (2%)
  20
 • 32 bài viết (3%)
  21
 • 99 bài viết (9%)
  22
 • 140 bài viết (12%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Quảng Trị
385 bài viết của thành viên 1120 bài viết (34.38%)
385
Các chương trình khác
318 bài viết của thành viên 1120 bài viết (28.39%)
318
Nồi cháo từ thiện
97 bài viết của thành viên 1120 bài viết (8.66%)
97
Cập nhật chuyển Tiền, Hàng và Thu - Chi
87 bài viết của thành viên 1120 bài viết (7.77%)
87
Thống kê cưu mang
84 bài viết của thành viên 1120 bài viết (7.50%)
84
Ngôi nhà mơ ước
76 bài viết của thành viên 1120 bài viết (6.79%)
76
Quảng Bình
55 bài viết của thành viên 1120 bài viết (4.91%)
55
Hoàn cảnh chờ xác minh
21 bài viết của thành viên 1120 bài viết (1.88%)
21
Chưa Cần Giúp Đỡ
6 bài viết của thành viên 1120 bài viết (0.54%)
6
Tin học - Ngoại ngữ
3 bài viết của thành viên 1120 bài viết (0.27%)
3

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Quảng Trị
385 bài viết trên mục 1640 bài viết (23.48%)
23,48%
Quảng Bình
55 bài viết trên mục 1201 bài viết (4.58%)
4,58%
Thống kê cưu mang
84 bài viết trên mục 1840 bài viết (4.57%)
4,57%
Ngôi nhà mơ ước
76 bài viết trên mục 1786 bài viết (4.26%)
4,26%
Các chương trình khác
318 bài viết trên mục 13136 bài viết (2.42%)
2,42%
Nồi cháo từ thiện
97 bài viết trên mục 4436 bài viết (2.19%)
2,19%
Cập nhật chuyển Tiền, Hàng và Thu - Chi
87 bài viết trên mục 9149 bài viết (0.95%)
0,95%
Hoàn cảnh chờ xác minh
21 bài viết trên mục 2408 bài viết (0.87%)
0,87%
Tin học - Ngoại ngữ
3 bài viết trên mục 547 bài viết (0.55%)
0,55%
Chưa Cần Giúp Đỡ
6 bài viết trên mục 1637 bài viết (0.37%)
0,37%