Người Tôi Cưu Mang
Người Tôi Cưu Mang
Tin vào Lòng Nhân Ái

Tin chung:

 • ĐẠI DIỆN BQT: Nguyễn Hồng Ánh - Tel: 091 6092600
  Email: ntcm2007@gmail.com
  TÀI KHOẢN ĐÓNG GÓP: Trần Thị Kim Phượng  0061001043010 VietcomBank Nha Trang
  Diễn đàn cũ http://old.nguoitoicuumang.com
 • GÂY QUỸ CHƯƠNG TRÌNH
    Trung thu Bản Si At 2019
  LINK CHƯƠNG TRÌNH   Click here

Tin chung

GÂY QUỸ CHƯƠNG TRÌNH
  Trung thu Bản Si At 2019
LINK CHƯƠNG TRÌNH   Click here

Các thống kê chung - HTVY

Tổng thời gian vào diễn đàn:
0 phút.
Tổng bài viết:
150 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
5 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 2 bài viết (1%)
  0
 • 0 bài viết (0%)
  1
 • 0 bài viết (0%)
  2
 • 1 bài viết (1%)
  3
 • 1 bài viết (1%)
  4
 • 2 bài viết (1%)
  5
 • 1 bài viết (1%)
  6
 • 3 bài viết (2%)
  7
 • 2 bài viết (1%)
  8
 • 10 bài viết (7%)
  9
 • 5 bài viết (3%)
  10
 • 9 bài viết (6%)
  11
 • 12 bài viết (8%)
  12
 • 8 bài viết (5%)
  13
 • 1 bài viết (1%)
  14
 • 6 bài viết (4%)
  15
 • 3 bài viết (2%)
  16
 • 8 bài viết (5%)
  17
 • 8 bài viết (5%)
  18
 • 17 bài viết (11%)
  19
 • 14 bài viết (9%)
  20
 • 7 bài viết (5%)
  21
 • 17 bài viết (11%)
  22
 • 12 bài viết (8%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Quán cơm 2.000 đồng
44 bài viết của thành viên 150 bài viết (29.33%)
44
Vĩnh Long
24 bài viết của thành viên 150 bài viết (16.00%)
24
Cập nhật chuyển Tiền, Hàng và Thu - Chi
22 bài viết của thành viên 150 bài viết (14.67%)
22
Cần Thơ
16 bài viết của thành viên 150 bài viết (10.67%)
16
An Giang
11 bài viết của thành viên 150 bài viết (7.33%)
11
Bến Tre
10 bài viết của thành viên 150 bài viết (6.67%)
10
Bà Rịa – Vũng Tàu
6 bài viết của thành viên 150 bài viết (4.00%)
6
Tâm sự - Chia sẻ
5 bài viết của thành viên 150 bài viết (3.33%)
5
Hà Nam
2 bài viết của thành viên 150 bài viết (1.33%)
2
Các chương trình khác
2 bài viết của thành viên 150 bài viết (1.33%)
2

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Vĩnh Long
24 bài viết trên mục 749 bài viết (3.20%)
3,20%
Bến Tre
10 bài viết trên mục 398 bài viết (2.51%)
2,51%
An Giang
11 bài viết trên mục 536 bài viết (2.05%)
2,05%
Quán cơm 2.000 đồng
44 bài viết trên mục 2335 bài viết (1.88%)
1,88%
Cần Thơ
16 bài viết trên mục 1002 bài viết (1.60%)
1,60%
Hà Nam
2 bài viết trên mục 452 bài viết (0.44%)
0,44%
Đăng ký cưu mang
1 bài viết trên mục 253 bài viết (0.40%)
0,40%
Cập nhật chuyển Tiền, Hàng và Thu - Chi
22 bài viết trên mục 9061 bài viết (0.24%)
0,24%
Bà Rịa – Vũng Tàu
6 bài viết trên mục 2850 bài viết (0.21%)
0,21%
Tâm sự - Chia sẻ
5 bài viết trên mục 2653 bài viết (0.19%)
0,19%