Người Tôi Cưu Mang
Người Tôi Cưu Mang
Tin vào Lòng Nhân Ái

Tin chung:

Tin chung

CHUNG TAY XÂY DỰNG
  Ngôi Nhà Mơ Ước Số 29 Chị Ka Hiên Thị Đem
Còn thiếu 8.877.000 đ  Click here

Các thống kê chung - HTVY

Tổng thời gian vào diễn đàn:
0 phút.
Tổng bài viết:
150 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
5 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 2 bài viết (1%)
  0
 • 0 bài viết (0%)
  1
 • 0 bài viết (0%)
  2
 • 1 bài viết (1%)
  3
 • 1 bài viết (1%)
  4
 • 2 bài viết (1%)
  5
 • 1 bài viết (1%)
  6
 • 3 bài viết (2%)
  7
 • 2 bài viết (1%)
  8
 • 10 bài viết (7%)
  9
 • 5 bài viết (3%)
  10
 • 9 bài viết (6%)
  11
 • 12 bài viết (8%)
  12
 • 8 bài viết (5%)
  13
 • 1 bài viết (1%)
  14
 • 6 bài viết (4%)
  15
 • 3 bài viết (2%)
  16
 • 8 bài viết (5%)
  17
 • 8 bài viết (5%)
  18
 • 17 bài viết (11%)
  19
 • 14 bài viết (9%)
  20
 • 7 bài viết (5%)
  21
 • 17 bài viết (11%)
  22
 • 12 bài viết (8%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Quán cơm 2.000 đồng
44 bài viết của thành viên 150 bài viết (29.33%)
44
Vĩnh Long
24 bài viết của thành viên 150 bài viết (16.00%)
24
Cập nhật chuyển Tiền, Hàng và Thu - Chi
22 bài viết của thành viên 150 bài viết (14.67%)
22
Cần Thơ
16 bài viết của thành viên 150 bài viết (10.67%)
16
An Giang
11 bài viết của thành viên 150 bài viết (7.33%)
11
Bến Tre
10 bài viết của thành viên 150 bài viết (6.67%)
10
Bà Rịa – Vũng Tàu
6 bài viết của thành viên 150 bài viết (4.00%)
6
Tâm sự - Chia sẻ
5 bài viết của thành viên 150 bài viết (3.33%)
5
Hà Nam
2 bài viết của thành viên 150 bài viết (1.33%)
2
Các chương trình khác
2 bài viết của thành viên 150 bài viết (1.33%)
2

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Vĩnh Long
24 bài viết trên mục 749 bài viết (3.20%)
3,20%
Bến Tre
10 bài viết trên mục 398 bài viết (2.51%)
2,51%
An Giang
11 bài viết trên mục 536 bài viết (2.05%)
2,05%
Quán cơm 2.000 đồng
44 bài viết trên mục 2346 bài viết (1.88%)
1,88%
Cần Thơ
16 bài viết trên mục 1002 bài viết (1.60%)
1,60%
Hà Nam
2 bài viết trên mục 452 bài viết (0.44%)
0,44%
Đăng ký cưu mang
1 bài viết trên mục 253 bài viết (0.40%)
0,40%
Cập nhật chuyển Tiền, Hàng và Thu - Chi
22 bài viết trên mục 9139 bài viết (0.24%)
0,24%
Bà Rịa – Vũng Tàu
6 bài viết trên mục 2853 bài viết (0.21%)
0,21%
Tâm sự - Chia sẻ
5 bài viết trên mục 2653 bài viết (0.19%)
0,19%