Tin chung

NTCM
MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 13!15 - 01 - 2020

Các thống kê chung - Blue_Gem_Vt_90

Tổng thời gian vào diễn đàn:
0 phút.
Tổng bài viết:
283 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
6 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 28 bài viết (10%)
  0
 • 18 bài viết (6%)
  1
 • 11 bài viết (4%)
  2
 • 7 bài viết (2%)
  3
 • 3 bài viết (1%)
  4
 • 2 bài viết (1%)
  5
 • 1 bài viết (0%)
  6
 • 10 bài viết (4%)
  7
 • 18 bài viết (6%)
  8
 • 26 bài viết (9%)
  9
 • 22 bài viết (8%)
  10
 • 8 bài viết (3%)
  11
 • 9 bài viết (3%)
  12
 • 12 bài viết (4%)
  13
 • 6 bài viết (2%)
  14
 • 16 bài viết (6%)
  15
 • 12 bài viết (4%)
  16
 • 4 bài viết (1%)
  17
 • 5 bài viết (2%)
  18
 • 2 bài viết (1%)
  19
 • 4 bài viết (1%)
  20
 • 9 bài viết (3%)
  21
 • 21 bài viết (7%)
  22
 • 28 bài viết (10%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Hoàn cảnh chờ xác minh
45 bài viết của thành viên 283 bài viết (15.90%)
45
Quán trà ntcm
44 bài viết của thành viên 283 bài viết (15.55%)
44
Tp.HCM
35 bài viết của thành viên 283 bài viết (12.37%)
35
Các chương trình khác
24 bài viết của thành viên 283 bài viết (8.48%)
24
Quán cơm 2.000 đồng
22 bài viết của thành viên 283 bài viết (7.77%)
22
Tâm sự - Chia sẻ
22 bài viết của thành viên 283 bài viết (7.77%)
22
Tiền Giang
17 bài viết của thành viên 283 bài viết (6.01%)
17
Tin học - Ngoại ngữ
13 bài viết của thành viên 283 bài viết (4.59%)
13
Chưa Cần Giúp Đỡ
9 bài viết của thành viên 283 bài viết (3.18%)
9
Khu vực Tây Nguyên
9 bài viết của thành viên 283 bài viết (3.18%)
9

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Quán trà ntcm
44 bài viết trên mục 1435 bài viết (3.07%)
3,07%
Tin học - Ngoại ngữ
13 bài viết trên mục 547 bài viết (2.38%)
2,38%
Khu vực Tây Nguyên
9 bài viết trên mục 458 bài viết (1.97%)
1,97%
Hoàn cảnh chờ xác minh
45 bài viết trên mục 2409 bài viết (1.87%)
1,87%
Quán cơm 2.000 đồng
22 bài viết trên mục 2347 bài viết (0.94%)
0,94%
Tâm sự - Chia sẻ
22 bài viết trên mục 2657 bài viết (0.83%)
0,83%
Tiền Giang
17 bài viết trên mục 2062 bài viết (0.82%)
0,82%
Bình Dương
3 bài viết trên mục 441 bài viết (0.68%)
0,68%
Long An
4 bài viết trên mục 591 bài viết (0.68%)
0,68%
Chưa Cần Giúp Đỡ
9 bài viết trên mục 1641 bài viết (0.55%)
0,55%