Người Tôi Cưu Mang
Người Tôi Cưu Mang
Tin vào Lòng Nhân Ái

Tin chung:

 • ĐẠI DIỆN BQT: Nguyễn Hồng Ánh - Tel: 091 6092600
  Email: ntcm2007@gmail.com
  TÀI KHOẢN ĐÓNG GÓP: Trần Thị Kim Phượng  0061001043010 VietcomBank Nha Trang
  Diễn đàn cũ http://old.nguoitoicuumang.com
 • BV HUYẾT HỌC & TRUYỀN MÁU TW
  5 NĂM NỒI SOUP TẠI VIỆN HUYẾT HỌC15 - 12 - 2014

Tin chung

ĐẠI DIỆN BQT: Nguyễn Hồng Ánh - Tel: 091 6092600
Email: ntcm2007@gmail.com
TÀI KHOẢN ĐÓNG GÓP: Trần Thị Kim Phượng  0061001043010 VietcomBank Nha Trang
Diễn đàn cũ http://old.nguoitoicuumang.com

Các thống kê chung - Linh Mai

Tổng thời gian vào diễn đàn:
10 giờ và 0 phút.
Tổng bài viết:
18 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
1 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 0 bài viết (0%)
  0
 • 0 bài viết (0%)
  1
 • 2 bài viết (10%)
  2
 • 0 bài viết (0%)
  3
 • 0 bài viết (0%)
  4
 • 0 bài viết (0%)
  5
 • 0 bài viết (0%)
  6
 • 0 bài viết (0%)
  7
 • 2 bài viết (10%)
  8
 • 0 bài viết (0%)
  9
 • 0 bài viết (0%)
  10
 • 1 bài viết (5%)
  11
 • 0 bài viết (0%)
  12
 • 0 bài viết (0%)
  13
 • 1 bài viết (5%)
  14
 • 0 bài viết (0%)
  15
 • 3 bài viết (15%)
  16
 • 0 bài viết (0%)
  17
 • 0 bài viết (0%)
  18
 • 1 bài viết (5%)
  19
 • 1 bài viết (5%)
  20
 • 1 bài viết (5%)
  21
 • 7 bài viết (35%)
  22
 • 1 bài viết (5%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Khu vực Tây Nguyên
15 bài viết của thành viên 18 bài viết (83.33%)
15
Ngân hàng từ thiện
2 bài viết của thành viên 18 bài viết (11.11%)
2
Tâm sự - Chia sẻ
1 bài viết của thành viên 18 bài viết (5.56%)
1

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Khu vực Tây Nguyên
15 bài viết trên mục 458 bài viết (3.28%)
3,28%
Ngân hàng từ thiện
2 bài viết trên mục 873 bài viết (0.23%)
0,23%
Tâm sự - Chia sẻ
1 bài viết trên mục 2653 bài viết (0.04%)
0,04%