Người Tôi Cưu Mang
Người Tôi Cưu Mang
Tin vào Lòng Nhân Ái

Tin chung:

Tin chung

CHUNG TAY XÂY DỰNG
  Ngôi Nhà Mơ Ước Số 29 Chị Ka Hiên Thị Đem
Còn thiếu 8.877.000 đ  Click here

Các thống kê chung - Liên Lưu

Tổng thời gian vào diễn đàn:
1 ngày, 5 giờ và 26 phút.
Tổng bài viết:
40 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
1 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 1 bài viết (2%)
  0
 • 0 bài viết (0%)
  1
 • 0 bài viết (0%)
  2
 • 0 bài viết (0%)
  3
 • 0 bài viết (0%)
  4
 • 0 bài viết (0%)
  5
 • 0 bài viết (0%)
  6
 • 0 bài viết (0%)
  7
 • 0 bài viết (0%)
  8
 • 1 bài viết (2%)
  9
 • 0 bài viết (0%)
  10
 • 4 bài viết (9%)
  11
 • 3 bài viết (7%)
  12
 • 1 bài viết (2%)
  13
 • 1 bài viết (2%)
  14
 • 3 bài viết (7%)
  15
 • 1 bài viết (2%)
  16
 • 1 bài viết (2%)
  17
 • 6 bài viết (13%)
  18
 • 4 bài viết (9%)
  19
 • 6 bài viết (13%)
  20
 • 9 bài viết (20%)
  21
 • 1 bài viết (2%)
  22
 • 3 bài viết (7%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Tp.HCM
40 bài viết của thành viên 40 bài viết (100.00%)
40

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Tp.HCM
40 bài viết trên mục 7698 bài viết (0.52%)
0,52%