Người Tôi Cưu Mang
Người Tôi Cưu Mang
Tin vào Lòng Nhân Ái

Tin chung:

Tin chung

GÓP NHAU XÂY MÁI ẤM
  NGÔI NHÀ MƠ ƯỚC SỐ 32

Các thống kê chung - sansui

Tổng thời gian vào diễn đàn:
0 phút.
Tổng bài viết:
178 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
14 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 0 bài viết (0%)
  0
 • 0 bài viết (0%)
  1
 • 0 bài viết (0%)
  2
 • 0 bài viết (0%)
  3
 • 0 bài viết (0%)
  4
 • 0 bài viết (0%)
  5
 • 0 bài viết (0%)
  6
 • 12 bài viết (7%)
  7
 • 46 bài viết (26%)
  8
 • 23 bài viết (13%)
  9
 • 19 bài viết (11%)
  10
 • 9 bài viết (5%)
  11
 • 9 bài viết (5%)
  12
 • 17 bài viết (10%)
  13
 • 17 bài viết (10%)
  14
 • 11 bài viết (6%)
  15
 • 1 bài viết (1%)
  16
 • 0 bài viết (0%)
  17
 • 0 bài viết (0%)
  18
 • 4 bài viết (2%)
  19
 • 2 bài viết (1%)
  20
 • 3 bài viết (2%)
  21
 • 5 bài viết (3%)
  22
 • 0 bài viết (0%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Các chương trình khác
39 bài viết của thành viên 178 bài viết (21.91%)
39
Chưa Cần Giúp Đỡ
15 bài viết của thành viên 178 bài viết (8.43%)
15
Quảng Bình
14 bài viết của thành viên 178 bài viết (7.87%)
14
Quán trà ntcm
12 bài viết của thành viên 178 bài viết (6.74%)
12
Hoàn cảnh chờ xác minh
12 bài viết của thành viên 178 bài viết (6.74%)
12
Khu vực Nam Trung Bộ
11 bài viết của thành viên 178 bài viết (6.18%)
11
Khu vực Đông Bắc
10 bài viết của thành viên 178 bài viết (5.62%)
10
Lào Cai
10 bài viết của thành viên 178 bài viết (5.62%)
10
Thừa Thiên - Huế
9 bài viết của thành viên 178 bài viết (5.06%)
9
Hưng Yên
6 bài viết của thành viên 178 bài viết (3.37%)
6

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Khu vực Đông Bắc
10 bài viết trên mục 198 bài viết (5.05%)
5,05%
Hưng Yên
6 bài viết trên mục 198 bài viết (3.03%)
3,03%
Thái Nguyên
1 bài viết trên mục 44 bài viết (2.27%)
2,27%
Lào Cai
10 bài viết trên mục 601 bài viết (1.66%)
1,66%
Khu vực Nam Trung Bộ
11 bài viết trên mục 691 bài viết (1.59%)
1,59%
Nam Định
5 bài viết trên mục 393 bài viết (1.27%)
1,27%
Quảng Bình
14 bài viết trên mục 1201 bài viết (1.17%)
1,17%
Chưa Cần Giúp Đỡ
15 bài viết trên mục 1637 bài viết (0.92%)
0,92%
Thái Bình
1 bài viết trên mục 112 bài viết (0.89%)
0,89%
Quán trà ntcm
12 bài viết trên mục 1435 bài viết (0.84%)
0,84%