Tin chung

NTCM
MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 13!15 - 01 - 2020

Các thống kê chung - Sonnynhan

Tổng thời gian vào diễn đàn:
0 phút.
Tổng bài viết:
255 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
11 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 0 bài viết (0%)
  0
 • 1 bài viết (0%)
  1
 • 0 bài viết (0%)
  2
 • 0 bài viết (0%)
  3
 • 0 bài viết (0%)
  4
 • 0 bài viết (0%)
  5
 • 1 bài viết (0%)
  6
 • 3 bài viết (1%)
  7
 • 3 bài viết (1%)
  8
 • 10 bài viết (4%)
  9
 • 9 bài viết (4%)
  10
 • 20 bài viết (8%)
  11
 • 15 bài viết (6%)
  12
 • 5 bài viết (2%)
  13
 • 2 bài viết (1%)
  14
 • 19 bài viết (7%)
  15
 • 27 bài viết (11%)
  16
 • 28 bài viết (11%)
  17
 • 31 bài viết (12%)
  18
 • 12 bài viết (5%)
  19
 • 18 bài viết (7%)
  20
 • 41 bài viết (16%)
  21
 • 9 bài viết (4%)
  22
 • 3 bài viết (1%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Tp.HCM
85 bài viết của thành viên 255 bài viết (33.33%)
85
Ngôi nhà mơ ước
23 bài viết của thành viên 255 bài viết (9.02%)
23
Tâm sự - Chia sẻ
16 bài viết của thành viên 255 bài viết (6.27%)
16
Các chương trình khác
15 bài viết của thành viên 255 bài viết (5.88%)
15
Quảng Nam
15 bài viết của thành viên 255 bài viết (5.88%)
15
Tiền Giang
13 bài viết của thành viên 255 bài viết (5.10%)
13
Quán trà ntcm
12 bài viết của thành viên 255 bài viết (4.71%)
12
Cần Thơ
7 bài viết của thành viên 255 bài viết (2.75%)
7
Mai Táng Từ Thiện
5 bài viết của thành viên 255 bài viết (1.96%)
5
Kỹ năng sống
5 bài viết của thành viên 255 bài viết (1.96%)
5

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Ngôi nhà mơ ước
23 bài viết trên mục 1801 bài viết (1.28%)
1,28%
Tp.HCM
85 bài viết trên mục 7655 bài viết (1.11%)
1,11%
Quán trà ntcm
12 bài viết trên mục 1435 bài viết (0.84%)
0,84%
Kỹ năng sống
5 bài viết trên mục 606 bài viết (0.83%)
0,83%
Đăng ký cưu mang
2 bài viết trên mục 253 bài viết (0.79%)
0,79%
Ý kiến đóng góp
5 bài viết trên mục 705 bài viết (0.71%)
0,71%
Cần Thơ
7 bài viết trên mục 1002 bài viết (0.70%)
0,70%
Tiền Giang
13 bài viết trên mục 2062 bài viết (0.63%)
0,63%
Tâm sự - Chia sẻ
16 bài viết trên mục 2657 bài viết (0.60%)
0,60%
Đăk Lăk
4 bài viết trên mục 730 bài viết (0.55%)
0,55%