Người Tôi Cưu Mang
Người Tôi Cưu Mang
Tin vào Lòng Nhân Ái

Tin chung:

 • ĐẠI DIỆN BQT: Nguyễn Hồng Ánh - Tel: 091 6092600
  Email: ntcm2007@gmail.com
  TÀI KHOẢN ĐÓNG GÓP: Trần Thị Kim Phượng  0061001043010 VietcomBank Nha Trang
  Diễn đàn cũ http://old.nguoitoicuumang.com
 • GÂY QUỸ CHƯƠNG TRÌNH
    Trung thu Bản Si At 2019
  LINK CHƯƠNG TRÌNH   Click here

Tin chung

ĐẠI DIỆN BQT: Nguyễn Hồng Ánh - Tel: 091 6092600
Email: ntcm2007@gmail.com
TÀI KHOẢN ĐÓNG GÓP: Trần Thị Kim Phượng  0061001043010 VietcomBank Nha Trang
Diễn đàn cũ http://old.nguoitoicuumang.com

Các thống kê chung - dung.caibe

Tổng thời gian vào diễn đàn:
0 phút.
Tổng bài viết:
34 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
14 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 0 bài viết (0%)
  0
 • 0 bài viết (0%)
  1
 • 0 bài viết (0%)
  2
 • 0 bài viết (0%)
  3
 • 0 bài viết (0%)
  4
 • 0 bài viết (0%)
  5
 • 5 bài viết (14%)
  6
 • 0 bài viết (0%)
  7
 • 1 bài viết (3%)
  8
 • 0 bài viết (0%)
  9
 • 1 bài viết (3%)
  10
 • 0 bài viết (0%)
  11
 • 2 bài viết (6%)
  12
 • 1 bài viết (3%)
  13
 • 0 bài viết (0%)
  14
 • 2 bài viết (6%)
  15
 • 3 bài viết (9%)
  16
 • 4 bài viết (11%)
  17
 • 4 bài viết (11%)
  18
 • 6 bài viết (17%)
  19
 • 4 bài viết (11%)
  20
 • 2 bài viết (6%)
  21
 • 0 bài viết (0%)
  22
 • 0 bài viết (0%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Tiền Giang
31 bài viết của thành viên 34 bài viết (91.18%)
31
Chưa Cần Giúp Đỡ
3 bài viết của thành viên 34 bài viết (8.82%)
3
Hoàn cảnh chờ xác minh
1 bài viết của thành viên 34 bài viết (2.94%)
1

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Tiền Giang
31 bài viết trên mục 2051 bài viết (1.51%)
1,51%
Chưa Cần Giúp Đỡ
3 bài viết trên mục 1622 bài viết (0.18%)
0,19%
Hoàn cảnh chờ xác minh
1 bài viết trên mục 2408 bài viết (0.04%)
0,04%