Người Tôi Cưu Mang
Người Tôi Cưu Mang
Tin vào Lòng Nhân Ái

Tin chung:

Tin chung

BỆNH VIỆN TP.HÀ TĨNH
THỨ BẢY YÊU THƯƠNGKhởi chạy: Tối thứ 7 . 07/12/19

Các thống kê chung - haybanglong

Tổng thời gian vào diễn đàn:
2 giờ và 34 phút.
Tổng bài viết:
564 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
18 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 0 bài viết (0%)
  0
 • 0 bài viết (0%)
  1
 • 0 bài viết (0%)
  2
 • 0 bài viết (0%)
  3
 • 0 bài viết (0%)
  4
 • 1 bài viết (0%)
  5
 • 2 bài viết (0%)
  6
 • 5 bài viết (1%)
  7
 • 29 bài viết (5%)
  8
 • 28 bài viết (5%)
  9
 • 19 bài viết (3%)
  10
 • 25 bài viết (4%)
  11
 • 56 bài viết (10%)
  12
 • 49 bài viết (8%)
  13
 • 39 bài viết (7%)
  14
 • 18 bài viết (3%)
  15
 • 23 bài viết (4%)
  16
 • 34 bài viết (6%)
  17
 • 33 bài viết (6%)
  18
 • 40 bài viết (7%)
  19
 • 44 bài viết (8%)
  20
 • 92 bài viết (16%)
  21
 • 42 bài viết (7%)
  22
 • 4 bài viết (1%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Hà Nam
78 bài viết của thành viên 564 bài viết (13.83%)
78
Tp.Hà Nội
74 bài viết của thành viên 564 bài viết (13.12%)
74
Các chương trình khác
55 bài viết của thành viên 564 bài viết (9.75%)
55
KV Hà Nội-ĐB Sông Hồng
46 bài viết của thành viên 564 bài viết (8.16%)
46
Khu vực Tây Nguyên
43 bài viết của thành viên 564 bài viết (7.62%)
43
Nghệ An
24 bài viết của thành viên 564 bài viết (4.26%)
24
Cập nhật chuyển Tiền, Hàng và Thu - Chi
19 bài viết của thành viên 564 bài viết (3.37%)
19
Hoàn cảnh chờ xác minh
18 bài viết của thành viên 564 bài viết (3.19%)
18
Khu vực Miền Tây
17 bài viết của thành viên 564 bài viết (3.01%)
17
Phú Thọ
17 bài viết của thành viên 564 bài viết (3.01%)
17

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Hà Nam
78 bài viết trên mục 452 bài viết (17.26%)
17,26%
KV Hà Nội-ĐB Sông Hồng
46 bài viết trên mục 388 bài viết (11.86%)
11,86%
Khu vực Tây Nguyên
43 bài viết trên mục 458 bài viết (9.39%)
9,39%
Tp.Hà Nội
74 bài viết trên mục 948 bài viết (7.81%)
7,81%
Thái Nguyên
2 bài viết trên mục 44 bài viết (4.55%)
4,55%
Khu vực Đông Bắc
8 bài viết trên mục 198 bài viết (4.04%)
4,04%
Bắc Giang
1 bài viết trên mục 27 bài viết (3.70%)
3,70%
___CẦN GIÚP ĐỠ___
6 bài viết trên mục 213 bài viết (2.82%)
2,82%
Phú Thọ
17 bài viết trên mục 660 bài viết (2.58%)
2,58%
Đăk Lăk
13 bài viết trên mục 730 bài viết (1.78%)
1,78%