Tin chung

ĐẠI DIỆN BQT: Nguyễn Hồng Ánh - Tel: 091 6092600
Email: ntcm2007@gmail.com
TÀI KHOẢN ĐÓNG GÓP: Trần Thị Kim Phượng 0061001043010 VietcomBank Nha Trang
Diễn đàn cũ http://old.nguoitoicuumang.com

Các thống kê chung - Quyen_omon

Tổng thời gian vào diễn đàn:
5 giờ và 6 phút.
Tổng bài viết:
1.117 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
11 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 6 bài viết (1%)
  0
 • 1 bài viết (0%)
  1
 • 1 bài viết (0%)
  2
 • 1 bài viết (0%)
  3
 • 0 bài viết (0%)
  4
 • 0 bài viết (0%)
  5
 • 8 bài viết (1%)
  6
 • 12 bài viết (1%)
  7
 • 29 bài viết (3%)
  8
 • 47 bài viết (4%)
  9
 • 45 bài viết (4%)
  10
 • 38 bài viết (3%)
  11
 • 68 bài viết (6%)
  12
 • 167 bài viết (15%)
  13
 • 161 bài viết (14%)
  14
 • 99 bài viết (9%)
  15
 • 55 bài viết (5%)
  16
 • 53 bài viết (5%)
  17
 • 57 bài viết (5%)
  18
 • 45 bài viết (4%)
  19
 • 59 bài viết (5%)
  20
 • 95 bài viết (8%)
  21
 • 57 bài viết (5%)
  22
 • 23 bài viết (2%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Cập nhật chuyển Tiền, Hàng và Thu - Chi
463 bài viết của thành viên 1117 bài viết (41.45%)
463
Trà Vinh
110 bài viết của thành viên 1117 bài viết (9.85%)
110
Quán cơm 2.000 đồng
108 bài viết của thành viên 1117 bài viết (9.67%)
108
Cần Thơ
73 bài viết của thành viên 1117 bài viết (6.54%)
73
Khu vực Miền Tây
45 bài viết của thành viên 1117 bài viết (4.03%)
45
Thừa Thiên - Huế
41 bài viết của thành viên 1117 bài viết (3.67%)
41
Tiền Giang
35 bài viết của thành viên 1117 bài viết (3.13%)
35
Quảng Nam
30 bài viết của thành viên 1117 bài viết (2.69%)
30
Hà Tĩnh
24 bài viết của thành viên 1117 bài viết (2.15%)
24
Vĩnh Long
21 bài viết của thành viên 1117 bài viết (1.88%)
21

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Trà Vinh
110 bài viết trên mục 1317 bài viết (8.35%)
8,35%
Cần Thơ
73 bài viết trên mục 1002 bài viết (7.29%)
7,29%
Cập nhật chuyển Tiền, Hàng và Thu - Chi
463 bài viết trên mục 9268 bài viết (5.00%)
5,00%
Quán cơm 2.000 đồng
108 bài viết trên mục 2347 bài viết (4.60%)
4,60%
Khu vực Miền Tây
45 bài viết trên mục 1079 bài viết (4.17%)
4,17%
Đồng Tháp
11 bài viết trên mục 294 bài viết (3.74%)
3,74%
Vĩnh Long
21 bài viết trên mục 749 bài viết (2.80%)
2,80%
Tp.Đà Nẵng
15 bài viết trên mục 756 bài viết (1.98%)
1,98%
Tiền Giang
35 bài viết trên mục 2062 bài viết (1.70%)
1,70%
Long An
9 bài viết trên mục 593 bài viết (1.52%)
1,52%