Người Tôi Cưu Mang
Người Tôi Cưu Mang
Tin vào Lòng Nhân Ái

Tin chung:

Tin chung

ĐẠI DIỆN BQT: Nguyễn Hồng Ánh - Tel: 091 6092600
Email: ntcm2007@gmail.com
TÀI KHOẢN ĐÓNG GÓP: Trần Thị Kim Phượng  0061001043010 VietcomBank Nha Trang
Diễn đàn cũ http://old.nguoitoicuumang.com

Các thống kê chung - carot_mt

Tổng thời gian vào diễn đàn:
0 phút.
Tổng bài viết:
72 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
7 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 1 bài viết (1%)
  0
 • 0 bài viết (0%)
  1
 • 0 bài viết (0%)
  2
 • 0 bài viết (0%)
  3
 • 0 bài viết (0%)
  4
 • 0 bài viết (0%)
  5
 • 0 bài viết (0%)
  6
 • 2 bài viết (3%)
  7
 • 7 bài viết (10%)
  8
 • 4 bài viết (5%)
  9
 • 0 bài viết (0%)
  10
 • 4 bài viết (5%)
  11
 • 6 bài viết (8%)
  12
 • 1 bài viết (1%)
  13
 • 8 bài viết (11%)
  14
 • 12 bài viết (16%)
  15
 • 1 bài viết (1%)
  16
 • 3 bài viết (4%)
  17
 • 1 bài viết (1%)
  18
 • 5 bài viết (7%)
  19
 • 9 bài viết (12%)
  20
 • 3 bài viết (4%)
  21
 • 3 bài viết (4%)
  22
 • 3 bài viết (4%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Tiền Giang
31 bài viết của thành viên 72 bài viết (43.06%)
31
Long An
22 bài viết của thành viên 72 bài viết (30.56%)
22
___CẦN GIÚP ĐỠ___
7 bài viết của thành viên 72 bài viết (9.72%)
7
Hoàn cảnh chờ xác minh
5 bài viết của thành viên 72 bài viết (6.94%)
5
Tâm sự - Chia sẻ
3 bài viết của thành viên 72 bài viết (4.17%)
3
Cập nhật chuyển Tiền, Hàng và Thu - Chi
2 bài viết của thành viên 72 bài viết (2.78%)
2
Bến Tre
1 bài viết của thành viên 72 bài viết (1.39%)
1
Đồng Tháp
1 bài viết của thành viên 72 bài viết (1.39%)
1

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Long An
22 bài viết trên mục 567 bài viết (3.88%)
3,88%
___CẦN GIÚP ĐỠ___
7 bài viết trên mục 219 bài viết (3.20%)
3,20%
Tiền Giang
31 bài viết trên mục 2059 bài viết (1.51%)
1,51%
Đồng Tháp
1 bài viết trên mục 269 bài viết (0.37%)
0,37%
Bến Tre
1 bài viết trên mục 398 bài viết (0.25%)
0,25%
Hoàn cảnh chờ xác minh
5 bài viết trên mục 2403 bài viết (0.21%)
0,21%
Tâm sự - Chia sẻ
3 bài viết trên mục 2653 bài viết (0.11%)
0,11%
Văn học - Thơ ca
1 bài viết trên mục 1268 bài viết (0.08%)
0,08%
Cập nhật chuyển Tiền, Hàng và Thu - Chi
2 bài viết trên mục 9139 bài viết (0.02%)
0,02%