Tin chung

ĐẠI DIỆN BQT: Nguyễn Hồng Ánh - Tel: 091 6092600
Email: ntcm2007@gmail.com
TÀI KHOẢN ĐÓNG GÓP: Trần Thị Kim Phượng 0061001043010 VietcomBank Nha Trang
Diễn đàn cũ http://old.nguoitoicuumang.com

Các thống kê chung - TLC

Tổng thời gian vào diễn đàn:
8 giờ và 30 phút.
Tổng bài viết:
310 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
0 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 32 bài viết (10%)
  0
 • 17 bài viết (5%)
  1
 • 13 bài viết (4%)
  2
 • 8 bài viết (3%)
  3
 • 24 bài viết (8%)
  4
 • 17 bài viết (5%)
  5
 • 13 bài viết (4%)
  6
 • 7 bài viết (2%)
  7
 • 4 bài viết (1%)
  8
 • 8 bài viết (3%)
  9
 • 20 bài viết (6%)
  10
 • 30 bài viết (10%)
  11
 • 19 bài viết (6%)
  12
 • 11 bài viết (3%)
  13
 • 3 bài viết (1%)
  14
 • 4 bài viết (1%)
  15
 • 23 bài viết (7%)
  16
 • 2 bài viết (1%)
  17
 • 8 bài viết (3%)
  18
 • 4 bài viết (1%)
  19
 • 6 bài viết (2%)
  20
 • 9 bài viết (3%)
  21
 • 16 bài viết (5%)
  22
 • 17 bài viết (5%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Hà Tĩnh
35 bài viết của thành viên 310 bài viết (11.29%)
35
Tp.HCM
35 bài viết của thành viên 310 bài viết (11.29%)
35
Các chương trình khác
34 bài viết của thành viên 310 bài viết (10.97%)
34
Quảng Nam
21 bài viết của thành viên 310 bài viết (6.77%)
21
Thừa Thiên - Huế
19 bài viết của thành viên 310 bài viết (6.13%)
19
Nghệ An
17 bài viết của thành viên 310 bài viết (5.48%)
17
Khu vực Tây Nguyên
15 bài viết của thành viên 310 bài viết (4.84%)
15
Khu vực Nam Trung Bộ
14 bài viết của thành viên 310 bài viết (4.52%)
14
Trà Vinh
14 bài viết của thành viên 310 bài viết (4.52%)
14
Ngôi nhà mơ ước
11 bài viết của thành viên 310 bài viết (3.55%)
11

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Khu vực Tây Nguyên
15 bài viết trên mục 458 bài viết (3.28%)
3,28%
Khu vực Nam Trung Bộ
14 bài viết trên mục 683 bài viết (2.05%)
2,05%
Hoàn cảnh đã xác minh
7 bài viết trên mục 487 bài viết (1.44%)
1,44%
Hà Nam
6 bài viết trên mục 452 bài viết (1.33%)
1,33%
Tặng xe lăn - Xe lắc
2 bài viết trên mục 174 bài viết (1.15%)
1,15%
Tin tức - Lịch hoạt động
1 bài viết trên mục 91 bài viết (1.10%)
1,10%
Trà Vinh
14 bài viết trên mục 1317 bài viết (1.06%)
1,06%
Ý kiến đóng góp
7 bài viết trên mục 708 bài viết (0.99%)
0,99%
Phú Thọ
6 bài viết trên mục 664 bài viết (0.90%)
0,90%
Nghệ An
17 bài viết trên mục 1982 bài viết (0.86%)
0,86%