Người Tôi Cưu Mang
Người Tôi Cưu Mang
Tin vào Lòng Nhân Ái

Tin chung:

Tin chung

GÓP NHAU XÂY MÁI ẤM
  NGÔI NHÀ MƠ ƯỚC SỐ 32

Các thống kê chung - mai-am-chung

Tổng thời gian vào diễn đàn:
0 phút.
Tổng bài viết:
348 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
5 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 12 bài viết (3%)
  0
 • 14 bài viết (4%)
  1
 • 9 bài viết (3%)
  2
 • 13 bài viết (4%)
  3
 • 10 bài viết (3%)
  4
 • 10 bài viết (3%)
  5
 • 14 bài viết (4%)
  6
 • 4 bài viết (1%)
  7
 • 3 bài viết (1%)
  8
 • 9 bài viết (3%)
  9
 • 31 bài viết (9%)
  10
 • 49 bài viết (14%)
  11
 • 57 bài viết (16%)
  12
 • 60 bài viết (17%)
  13
 • 31 bài viết (9%)
  14
 • 11 bài viết (3%)
  15
 • 4 bài viết (1%)
  16
 • 0 bài viết (0%)
  17
 • 0 bài viết (0%)
  18
 • 0 bài viết (0%)
  19
 • 0 bài viết (0%)
  20
 • 0 bài viết (0%)
  21
 • 2 bài viết (1%)
  22
 • 5 bài viết (1%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Các chương trình khác
35 bài viết của thành viên 348 bài viết (10.06%)
35
Tp.HCM
35 bài viết của thành viên 348 bài viết (10.06%)
35
Cần Thơ
29 bài viết của thành viên 348 bài viết (8.33%)
29
Trà Vinh
24 bài viết của thành viên 348 bài viết (6.90%)
24
Vĩnh Phúc
17 bài viết của thành viên 348 bài viết (4.89%)
17
Tiền Giang
17 bài viết của thành viên 348 bài viết (4.89%)
17
Đồng Tháp
15 bài viết của thành viên 348 bài viết (4.31%)
15
Hoàn cảnh chờ xác minh
14 bài viết của thành viên 348 bài viết (4.02%)
14
Phú Thọ
14 bài viết của thành viên 348 bài viết (4.02%)
14
Thừa Thiên - Huế
13 bài viết của thành viên 348 bài viết (3.74%)
13

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Đồng Tháp
15 bài viết trên mục 279 bài viết (5.38%)
5,38%
Cần Thơ
29 bài viết trên mục 1002 bài viết (2.89%)
2,89%
Phú Thọ
14 bài viết trên mục 660 bài viết (2.12%)
2,12%
Vĩnh Phúc
17 bài viết trên mục 843 bài viết (2.02%)
2,02%
Thanh Hóa
11 bài viết trên mục 601 bài viết (1.83%)
1,83%
Trà Vinh
24 bài viết trên mục 1317 bài viết (1.82%)
1,82%
Hà Nam
8 bài viết trên mục 452 bài viết (1.77%)
1,77%
Tiền Giang
17 bài viết trên mục 2062 bài viết (0.82%)
0,82%
Tp.Đà Nẵng
6 bài viết trên mục 750 bài viết (0.80%)
0,80%
Chưa Cần Giúp Đỡ
13 bài viết trên mục 1637 bài viết (0.79%)
0,79%