Người Tôi Cưu Mang
Người Tôi Cưu Mang
Tin vào Lòng Nhân Ái

Tin chung:

 • ĐẠI DIỆN BQT: Nguyễn Hồng Ánh - Tel: 091 6092600
  Email: ntcm2007@gmail.com
  TÀI KHOẢN ĐÓNG GÓP: Trần Thị Kim Phượng  0061001043010 VietcomBank Nha Trang
  Diễn đàn cũ http://old.nguoitoicuumang.com
 • BV HUYẾT HỌC & TRUYỀN MÁU TW
  5 NĂM NỒI SOUP TẠI VIỆN HUYẾT HỌC15 - 12 - 2014

Tin chung

BV HUYẾT HỌC & TRUYỀN MÁU TW
5 NĂM NỒI SOUP TẠI VIỆN HUYẾT HỌC15 - 12 - 2014

Các thống kê chung - ngochanh

Tổng thời gian vào diễn đàn:
0 phút.
Tổng bài viết:
694 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
8 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 0 bài viết (0%)
  0
 • 0 bài viết (0%)
  1
 • 0 bài viết (0%)
  2
 • 0 bài viết (0%)
  3
 • 0 bài viết (0%)
  4
 • 0 bài viết (0%)
  5
 • 46 bài viết (6%)
  6
 • 109 bài viết (15%)
  7
 • 129 bài viết (18%)
  8
 • 106 bài viết (15%)
  9
 • 65 bài viết (9%)
  10
 • 15 bài viết (2%)
  11
 • 7 bài viết (1%)
  12
 • 6 bài viết (1%)
  13
 • 1 bài viết (0%)
  14
 • 17 bài viết (2%)
  15
 • 50 bài viết (7%)
  16
 • 73 bài viết (10%)
  17
 • 55 bài viết (8%)
  18
 • 11 bài viết (2%)
  19
 • 2 bài viết (0%)
  20
 • 14 bài viết (2%)
  21
 • 13 bài viết (2%)
  22
 • 0 bài viết (0%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Cần Thơ
93 bài viết của thành viên 694 bài viết (13.40%)
93
Cập nhật chuyển Tiền, Hàng và Thu - Chi
77 bài viết của thành viên 694 bài viết (11.10%)
77
Trà Vinh
67 bài viết của thành viên 694 bài viết (9.65%)
67
Vĩnh Long
54 bài viết của thành viên 694 bài viết (7.78%)
54
Các chương trình khác
43 bài viết của thành viên 694 bài viết (6.20%)
43
Khu vực Miền Tây
38 bài viết của thành viên 694 bài viết (5.48%)
38
Tâm sự - Chia sẻ
36 bài viết của thành viên 694 bài viết (5.19%)
36
Tiền Giang
34 bài viết của thành viên 694 bài viết (4.90%)
34
Thừa Thiên - Huế
23 bài viết của thành viên 694 bài viết (3.31%)
23
Lào Cai
21 bài viết của thành viên 694 bài viết (3.03%)
21

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Cần Thơ
93 bài viết trên mục 1002 bài viết (9.28%)
9,28%
Vĩnh Long
54 bài viết trên mục 749 bài viết (7.21%)
7,21%
Văn học - Thơ ca
66 bài viết trên mục 1268 bài viết (5.21%)
5,21%
Trà Vinh
67 bài viết trên mục 1317 bài viết (5.09%)
5,09%
Khu vực Tây Nguyên
21 bài viết trên mục 458 bài viết (4.59%)
4,59%
Khu vực Miền Tây
38 bài viết trên mục 1077 bài viết (3.53%)
3,53%
Lào Cai
21 bài viết trên mục 601 bài viết (3.49%)
3,49%
Thanh Hóa
19 bài viết trên mục 601 bài viết (3.16%)
3,16%
Tiền Giang
34 bài viết trên mục 2062 bài viết (1.65%)
1,65%
Tâm sự - Chia sẻ
36 bài viết trên mục 2653 bài viết (1.36%)
1,36%