Người Tôi Cưu Mang
Người Tôi Cưu Mang
Tin vào Lòng Nhân Ái

Tin chung:

Tin chung

NGHỆ AN - CÂY MÙA XUÂN 2020
  MANG NGHĨA TÌNH VỀ BẢN

Các thống kê chung - giangcoinamtruoc

Tổng thời gian vào diễn đàn:
0 phút.
Tổng bài viết:
887 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
56 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 6 bài viết (1%)
  0
 • 2 bài viết (0%)
  1
 • 3 bài viết (0%)
  2
 • 0 bài viết (0%)
  3
 • 3 bài viết (0%)
  4
 • 5 bài viết (1%)
  5
 • 38 bài viết (4%)
  6
 • 42 bài viết (5%)
  7
 • 78 bài viết (9%)
  8
 • 80 bài viết (9%)
  9
 • 97 bài viết (11%)
  10
 • 115 bài viết (13%)
  11
 • 45 bài viết (5%)
  12
 • 59 bài viết (7%)
  13
 • 71 bài viết (8%)
  14
 • 51 bài viết (6%)
  15
 • 50 bài viết (6%)
  16
 • 32 bài viết (4%)
  17
 • 31 bài viết (3%)
  18
 • 28 bài viết (3%)
  19
 • 19 bài viết (2%)
  20
 • 9 bài viết (1%)
  21
 • 12 bài viết (1%)
  22
 • 11 bài viết (1%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Thừa Thiên - Huế
325 bài viết của thành viên 887 bài viết (36.64%)
325
Các chương trình khác
85 bài viết của thành viên 887 bài viết (9.58%)
85
Quảng Nam
80 bài viết của thành viên 887 bài viết (9.02%)
80
Nồi cháo từ thiện
62 bài viết của thành viên 887 bài viết (6.99%)
62
Hoàn cảnh chờ xác minh
50 bài viết của thành viên 887 bài viết (5.64%)
50
Tâm sự - Chia sẻ
33 bài viết của thành viên 887 bài viết (3.72%)
33
Quảng Bình
23 bài viết của thành viên 887 bài viết (2.59%)
23
Quảng Trị
21 bài viết của thành viên 887 bài viết (2.37%)
21
Quán trà ntcm
17 bài viết của thành viên 887 bài viết (1.92%)
17
Ngôi nhà mơ ước
16 bài viết của thành viên 887 bài viết (1.80%)
16

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Thừa Thiên - Huế
325 bài viết trên mục 4750 bài viết (6.84%)
6,84%
Văn học - Thơ ca
67 bài viết trên mục 1268 bài viết (5.28%)
5,28%
Hoàn cảnh chờ xác minh
50 bài viết trên mục 2423 bài viết (2.06%)
2,06%
Quảng Bình
23 bài viết trên mục 1201 bài viết (1.92%)
1,92%
Quảng Nam
80 bài viết trên mục 4492 bài viết (1.78%)
1,78%
Nồi cháo từ thiện
62 bài viết trên mục 4472 bài viết (1.39%)
1,39%
Kỹ năng sống
8 bài viết trên mục 606 bài viết (1.32%)
1,32%
Quảng Trị
21 bài viết trên mục 1640 bài viết (1.28%)
1,28%
Tâm sự - Chia sẻ
33 bài viết trên mục 2653 bài viết (1.24%)
1,24%
Tp.Đà Nẵng
9 bài viết trên mục 750 bài viết (1.20%)
1,20%