Người Tôi Cưu Mang
Người Tôi Cưu Mang
Tin vào Lòng Nhân Ái

Tin chung:

Tin chung

NTCM CHUNG SỨC
HÀNH TRÌNH VỀ SƠN LA

Các thống kê chung - phuclehuu

Tổng thời gian vào diễn đàn:
17 giờ và 19 phút.
Tổng bài viết:
1.355 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
60 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 72 bài viết (5%)
  0
 • 39 bài viết (3%)
  1
 • 19 bài viết (1%)
  2
 • 10 bài viết (1%)
  3
 • 4 bài viết (0%)
  4
 • 5 bài viết (0%)
  5
 • 10 bài viết (1%)
  6
 • 12 bài viết (1%)
  7
 • 40 bài viết (3%)
  8
 • 93 bài viết (7%)
  9
 • 101 bài viết (7%)
  10
 • 135 bài viết (10%)
  11
 • 93 bài viết (7%)
  12
 • 101 bài viết (7%)
  13
 • 88 bài viết (6%)
  14
 • 65 bài viết (5%)
  15
 • 76 bài viết (5%)
  16
 • 47 bài viết (3%)
  17
 • 46 bài viết (3%)
  18
 • 40 bài viết (3%)
  19
 • 61 bài viết (4%)
  20
 • 68 bài viết (5%)
  21
 • 79 bài viết (6%)
  22
 • 82 bài viết (6%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Các chương trình khác
283 bài viết của thành viên 1355 bài viết (20.89%)
283
Quảng Nam
185 bài viết của thành viên 1355 bài viết (13.65%)
185
Tp.Đà Nẵng
108 bài viết của thành viên 1355 bài viết (7.97%)
108
Hoàn cảnh chờ xác minh
68 bài viết của thành viên 1355 bài viết (5.02%)
68
Thừa Thiên - Huế
61 bài viết của thành viên 1355 bài viết (4.50%)
61
Nồi cháo từ thiện
47 bài viết của thành viên 1355 bài viết (3.47%)
47
Ngân hàng từ thiện
45 bài viết của thành viên 1355 bài viết (3.32%)
45
Văn Nghệ
39 bài viết của thành viên 1355 bài viết (2.88%)
39
Chưa Cần Giúp Đỡ
35 bài viết của thành viên 1355 bài viết (2.58%)
35
Ngôi nhà mơ ước
30 bài viết của thành viên 1355 bài viết (2.21%)
30

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Góc tưởng nhớ
19 bài viết trên mục 44 bài viết (43.18%)
43,18%
Tp.Đà Nẵng
108 bài viết trên mục 750 bài viết (14.40%)
14,40%
Văn Nghệ
39 bài viết trên mục 526 bài viết (7.41%)
7,41%
Ngân hàng từ thiện
45 bài viết trên mục 872 bài viết (5.16%)
5,16%
Quảng Nam
185 bài viết trên mục 4492 bài viết (4.12%)
4,12%
Ý kiến đóng góp
25 bài viết trên mục 705 bài viết (3.55%)
3,55%
Hoàn cảnh chờ xác minh
68 bài viết trên mục 2431 bài viết (2.80%)
2,80%
Thanh Hóa
14 bài viết trên mục 601 bài viết (2.33%)
2,33%
Thông báo
19 bài viết trên mục 854 bài viết (2.22%)
2,22%
___CẦN GIÚP ĐỠ___
5 bài viết trên mục 225 bài viết (2.22%)
2,22%