Tin chung

ĐẠI DIỆN BQT: Nguyễn Hồng Ánh - Tel: 091 6092600
Email: ntcm2007@gmail.com
TÀI KHOẢN ĐÓNG GÓP: Trần Thị Kim Phượng 0061001043010 VietcomBank Nha Trang
Diễn đàn cũ http://old.nguoitoicuumang.com

Các thống kê chung - phuclehuu

Tổng thời gian vào diễn đàn:
19 giờ và 47 phút.
Tổng bài viết:
1.360 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
60 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 72 bài viết (5%)
  0
 • 39 bài viết (3%)
  1
 • 19 bài viết (1%)
  2
 • 10 bài viết (1%)
  3
 • 4 bài viết (0%)
  4
 • 5 bài viết (0%)
  5
 • 10 bài viết (1%)
  6
 • 12 bài viết (1%)
  7
 • 40 bài viết (3%)
  8
 • 93 bài viết (7%)
  9
 • 103 bài viết (7%)
  10
 • 136 bài viết (10%)
  11
 • 93 bài viết (7%)
  12
 • 101 bài viết (7%)
  13
 • 88 bài viết (6%)
  14
 • 65 bài viết (5%)
  15
 • 76 bài viết (5%)
  16
 • 47 bài viết (3%)
  17
 • 46 bài viết (3%)
  18
 • 40 bài viết (3%)
  19
 • 61 bài viết (4%)
  20
 • 70 bài viết (5%)
  21
 • 79 bài viết (6%)
  22
 • 82 bài viết (6%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Các chương trình khác
282 bài viết của thành viên 1360 bài viết (20.74%)
282
Quảng Nam
185 bài viết của thành viên 1360 bài viết (13.60%)
185
Tp.Đà Nẵng
110 bài viết của thành viên 1360 bài viết (8.09%)
110
Hoàn cảnh chờ xác minh
67 bài viết của thành viên 1360 bài viết (4.93%)
67
Thừa Thiên - Huế
61 bài viết của thành viên 1360 bài viết (4.49%)
61
Nồi cháo từ thiện
47 bài viết của thành viên 1360 bài viết (3.46%)
47
Ngân hàng từ thiện
45 bài viết của thành viên 1360 bài viết (3.31%)
45
Văn Nghệ
39 bài viết của thành viên 1360 bài viết (2.87%)
39
Chưa Cần Giúp Đỡ
36 bài viết của thành viên 1360 bài viết (2.65%)
36
Ngôi nhà mơ ước
30 bài viết của thành viên 1360 bài viết (2.21%)
30

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Tp.Đà Nẵng
110 bài viết trên mục 756 bài viết (14.55%)
14,55%
Văn Nghệ
39 bài viết trên mục 526 bài viết (7.41%)
7,41%
Ngân hàng từ thiện
45 bài viết trên mục 873 bài viết (5.15%)
5,15%
Góc tưởng nhớ
20 bài viết trên mục 426 bài viết (4.69%)
4,69%
Quảng Nam
185 bài viết trên mục 4496 bài viết (4.11%)
4,11%
Ý kiến đóng góp
25 bài viết trên mục 774 bài viết (3.23%)
3,23%
Hoàn cảnh chờ xác minh
67 bài viết trên mục 2409 bài viết (2.78%)
2,78%
Thanh Hóa
14 bài viết trên mục 601 bài viết (2.33%)
2,33%
Thông báo
19 bài viết trên mục 856 bài viết (2.22%)
2,22%
Tin tức - Lịch hoạt động
2 bài viết trên mục 91 bài viết (2.20%)
2,20%