Tin chung

ĐẠI DIỆN BQT: Nguyễn Hồng Ánh - Tel: 091 6092600
Email: ntcm2007@gmail.com
TÀI KHOẢN ĐÓNG GÓP: Trần Thị Kim Phượng 0061001043010 VietcomBank Nha Trang
Diễn đàn cũ http://old.nguoitoicuumang.com

Các thống kê chung - be-buti

Tổng thời gian vào diễn đàn:
0 phút.
Tổng bài viết:
264 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
12 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 0 bài viết (0%)
  0
 • 0 bài viết (0%)
  1
 • 0 bài viết (0%)
  2
 • 0 bài viết (0%)
  3
 • 0 bài viết (0%)
  4
 • 0 bài viết (0%)
  5
 • 0 bài viết (0%)
  6
 • 0 bài viết (0%)
  7
 • 10 bài viết (4%)
  8
 • 19 bài viết (7%)
  9
 • 44 bài viết (16%)
  10
 • 23 bài viết (8%)
  11
 • 15 bài viết (5%)
  12
 • 16 bài viết (6%)
  13
 • 37 bài viết (13%)
  14
 • 55 bài viết (20%)
  15
 • 12 bài viết (4%)
  16
 • 12 bài viết (4%)
  17
 • 2 bài viết (1%)
  18
 • 3 bài viết (1%)
  19
 • 8 bài viết (3%)
  20
 • 16 bài viết (6%)
  21
 • 7 bài viết (3%)
  22
 • 0 bài viết (0%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Ngôi nhà mơ ước
34 bài viết của thành viên 264 bài viết (12.88%)
34
Nghệ An
32 bài viết của thành viên 264 bài viết (12.12%)
32
Kỹ năng sống
28 bài viết của thành viên 264 bài viết (10.61%)
28
Phú Thọ
23 bài viết của thành viên 264 bài viết (8.71%)
23
Thừa Thiên - Huế
22 bài viết của thành viên 264 bài viết (8.33%)
22
Ngân hàng từ thiện
14 bài viết của thành viên 264 bài viết (5.30%)
14
Đồng Nai
13 bài viết của thành viên 264 bài viết (4.92%)
13
Đăk Lăk
10 bài viết của thành viên 264 bài viết (3.79%)
10
Hà Tĩnh
10 bài viết của thành viên 264 bài viết (3.79%)
10
Bà Rịa – Vũng Tàu
9 bài viết của thành viên 264 bài viết (3.41%)
9

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Kỹ năng sống
28 bài viết trên mục 606 bài viết (4.62%)
4,62%
Phú Thọ
23 bài viết trên mục 664 bài viết (3.46%)
3,46%
Hưng Yên
4 bài viết trên mục 198 bài viết (2.02%)
2,02%
Ngôi nhà mơ ước
34 bài viết trên mục 1801 bài viết (1.89%)
1,89%
Thái Bình
2 bài viết trên mục 113 bài viết (1.77%)
1,77%
Khu vực Tây Nguyên
8 bài viết trên mục 458 bài viết (1.75%)
1,75%
Nghệ An
32 bài viết trên mục 1982 bài viết (1.61%)
1,61%
Ngân hàng từ thiện
14 bài viết trên mục 873 bài viết (1.60%)
1,60%
Đăk Lăk
10 bài viết trên mục 730 bài viết (1.37%)
1,37%
Tp.Hà Nội
7 bài viết trên mục 948 bài viết (0.74%)
0,74%