Người Tôi Cưu Mang
Người Tôi Cưu Mang
Tin vào Lòng Nhân Ái

Tin chung:

 • ĐẠI DIỆN BQT: Nguyễn Hồng Ánh - Tel: 091 6092600
  Email: ntcm2007@gmail.com
  TÀI KHOẢN ĐÓNG GÓP: Trần Thị Kim Phượng  0061001043010 VietcomBank Nha Trang
  Diễn đàn cũ http://old.nguoitoicuumang.com
 • GÂY QUỸ CHƯƠNG TRÌNH
    Trung thu Bản Si At 2019
  LINK CHƯƠNG TRÌNH   Click here

Tin chung

GÂY QUỸ CHƯƠNG TRÌNH
  Trung thu Bản Si At 2019
LINK CHƯƠNG TRÌNH   Click here

Các thống kê chung - My Darling

Tổng thời gian vào diễn đàn:
28 phút.
Tổng bài viết:
2.044 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
55 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 38 bài viết (2%)
  0
 • 32 bài viết (2%)
  1
 • 19 bài viết (1%)
  2
 • 0 bài viết (0%)
  3
 • 3 bài viết (0%)
  4
 • 1 bài viết (0%)
  5
 • 18 bài viết (1%)
  6
 • 79 bài viết (4%)
  7
 • 70 bài viết (3%)
  8
 • 140 bài viết (7%)
  9
 • 103 bài viết (5%)
  10
 • 68 bài viết (3%)
  11
 • 63 bài viết (3%)
  12
 • 27 bài viết (1%)
  13
 • 37 bài viết (2%)
  14
 • 91 bài viết (4%)
  15
 • 94 bài viết (4%)
  16
 • 112 bài viết (5%)
  17
 • 76 bài viết (4%)
  18
 • 252 bài viết (12%)
  19
 • 284 bài viết (13%)
  20
 • 216 bài viết (10%)
  21
 • 187 bài viết (9%)
  22
 • 103 bài viết (5%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Đồng Nai
512 bài viết của thành viên 2044 bài viết (25.05%)
512
Bà Rịa – Vũng Tàu
266 bài viết của thành viên 2044 bài viết (13.01%)
266
Các chương trình khác
165 bài viết của thành viên 2044 bài viết (8.07%)
165
Hoàn cảnh chờ xác minh
120 bài viết của thành viên 2044 bài viết (5.87%)
120
Tp.HCM
115 bài viết của thành viên 2044 bài viết (5.63%)
115
Mai Táng Từ Thiện
96 bài viết của thành viên 2044 bài viết (4.70%)
96
Ngôi nhà mơ ước
91 bài viết của thành viên 2044 bài viết (4.45%)
91
Hà Tĩnh
73 bài viết của thành viên 2044 bài viết (3.57%)
73
Ý kiến đóng góp
64 bài viết của thành viên 2044 bài viết (3.13%)
64
Tâm sự - Chia sẻ
60 bài viết của thành viên 2044 bài viết (2.94%)
60

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Đồng Nai
512 bài viết trên mục 2343 bài viết (21.85%)
21,85%
Tặng xe lăn - Xe lắc
24 bài viết trên mục 174 bài viết (13.79%)
13,79%
Mai Táng Từ Thiện
96 bài viết trên mục 953 bài viết (10.07%)
10,07%
___CẦN GIÚP ĐỠ___
23 bài viết trên mục 229 bài viết (10.04%)
10,04%
Bà Rịa – Vũng Tàu
266 bài viết trên mục 2850 bài viết (9.33%)
9,33%
Ý kiến đóng góp
64 bài viết trên mục 709 bài viết (9.03%)
9,03%
Bình Dương
32 bài viết trên mục 441 bài viết (7.26%)
7,26%
KV Tp.HCM - Miền Đông
19 bài viết trên mục 326 bài viết (5.83%)
5,83%
Ngôi nhà mơ ước
91 bài viết trên mục 1731 bài viết (5.26%)
5,26%
Hoàn cảnh chờ xác minh
120 bài viết trên mục 2415 bài viết (4.97%)
4,97%