Người Tôi Cưu Mang
Người Tôi Cưu Mang
Tin vào Lòng Nhân Ái

Tin chung:

Tin chung

GÓP NHAU XÂY MÁI ẤM
  NGÔI NHÀ MƠ ƯỚC SỐ 32

Các thống kê chung - My Darling

Tổng thời gian vào diễn đàn:
1 giờ và 45 phút.
Tổng bài viết:
2.050 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
56 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 38 bài viết (2%)
  0
 • 32 bài viết (2%)
  1
 • 19 bài viết (1%)
  2
 • 0 bài viết (0%)
  3
 • 3 bài viết (0%)
  4
 • 1 bài viết (0%)
  5
 • 18 bài viết (1%)
  6
 • 79 bài viết (4%)
  7
 • 70 bài viết (3%)
  8
 • 140 bài viết (7%)
  9
 • 104 bài viết (5%)
  10
 • 68 bài viết (3%)
  11
 • 63 bài viết (3%)
  12
 • 27 bài viết (1%)
  13
 • 37 bài viết (2%)
  14
 • 91 bài viết (4%)
  15
 • 94 bài viết (4%)
  16
 • 112 bài viết (5%)
  17
 • 77 bài viết (4%)
  18
 • 254 bài viết (12%)
  19
 • 286 bài viết (13%)
  20
 • 216 bài viết (10%)
  21
 • 187 bài viết (9%)
  22
 • 103 bài viết (5%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Đồng Nai
512 bài viết của thành viên 2050 bài viết (24.98%)
512
Bà Rịa – Vũng Tàu
266 bài viết của thành viên 2050 bài viết (12.98%)
266
Các chương trình khác
165 bài viết của thành viên 2050 bài viết (8.05%)
165
Hoàn cảnh chờ xác minh
122 bài viết của thành viên 2050 bài viết (5.95%)
122
Tp.HCM
115 bài viết của thành viên 2050 bài viết (5.61%)
115
Mai Táng Từ Thiện
96 bài viết của thành viên 2050 bài viết (4.68%)
96
Ngôi nhà mơ ước
91 bài viết của thành viên 2050 bài viết (4.44%)
91
Hà Tĩnh
73 bài viết của thành viên 2050 bài viết (3.56%)
73
Ý kiến đóng góp
64 bài viết của thành viên 2050 bài viết (3.12%)
64
Tâm sự - Chia sẻ
60 bài viết của thành viên 2050 bài viết (2.93%)
60

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Đồng Nai
512 bài viết trên mục 2343 bài viết (21.85%)
21,85%
Tặng xe lăn - Xe lắc
24 bài viết trên mục 174 bài viết (13.79%)
13,79%
___CẦN GIÚP ĐỠ___
23 bài viết trên mục 211 bài viết (10.90%)
10,90%
Mai Táng Từ Thiện
96 bài viết trên mục 991 bài viết (9.69%)
9,69%
Bà Rịa – Vũng Tàu
266 bài viết trên mục 2859 bài viết (9.30%)
9,30%
Ý kiến đóng góp
64 bài viết trên mục 705 bài viết (9.08%)
9,08%
Bình Dương
32 bài viết trên mục 441 bài viết (7.26%)
7,26%
KV Tp.HCM - Miền Đông
19 bài viết trên mục 328 bài viết (5.79%)
5,79%
Ngôi nhà mơ ước
91 bài viết trên mục 1792 bài viết (5.08%)
5,08%
Hoàn cảnh chờ xác minh
122 bài viết trên mục 2427 bài viết (5.03%)
5,03%