Tin chung

NTCM
MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 13!15 - 01 - 2020

Các thống kê chung - khongcolenao

Tổng thời gian vào diễn đàn:
0 phút.
Tổng bài viết:
34 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
1 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 1 bài viết (3%)
  0
 • 0 bài viết (0%)
  1
 • 0 bài viết (0%)
  2
 • 0 bài viết (0%)
  3
 • 0 bài viết (0%)
  4
 • 0 bài viết (0%)
  5
 • 0 bài viết (0%)
  6
 • 0 bài viết (0%)
  7
 • 1 bài viết (3%)
  8
 • 1 bài viết (3%)
  9
 • 5 bài viết (15%)
  10
 • 8 bài viết (24%)
  11
 • 3 bài viết (9%)
  12
 • 3 bài viết (9%)
  13
 • 3 bài viết (9%)
  14
 • 2 bài viết (6%)
  15
 • 5 bài viết (15%)
  16
 • 1 bài viết (3%)
  17
 • 0 bài viết (0%)
  18
 • 0 bài viết (0%)
  19
 • 0 bài viết (0%)
  20
 • 0 bài viết (0%)
  21
 • 0 bài viết (0%)
  22
 • 1 bài viết (3%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Các chương trình khác
16 bài viết của thành viên 34 bài viết (47.06%)
16
Nồi cháo từ thiện
14 bài viết của thành viên 34 bài viết (41.18%)
14
Hà Tĩnh
3 bài viết của thành viên 34 bài viết (8.82%)
3
Tp.Hà Nội
1 bài viết của thành viên 34 bài viết (2.94%)
1

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Nồi cháo từ thiện
14 bài viết trên mục 4525 bài viết (0.31%)
0,31%
Các chương trình khác
16 bài viết trên mục 13189 bài viết (0.12%)
0,12%
Tp.Hà Nội
1 bài viết trên mục 948 bài viết (0.11%)
0,11%
Hà Tĩnh
3 bài viết trên mục 4505 bài viết (0.07%)
0,07%