Người Tôi Cưu Mang
Người Tôi Cưu Mang
Tin vào Lòng Nhân Ái

Tin chung:

Tin chung

ĐẠI DIỆN BQT: Nguyễn Hồng Ánh - Tel: 091 6092600
Email: ntcm2007@gmail.com
TÀI KHOẢN ĐÓNG GÓP: Trần Thị Kim Phượng  0061001043010 VietcomBank Nha Trang
Diễn đàn cũ http://old.nguoitoicuumang.com

Các thống kê chung - gietthoigian0707

Tổng thời gian vào diễn đàn:
0 phút.
Tổng bài viết:
538 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
15 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 1 bài viết (0%)
  0
 • 0 bài viết (0%)
  1
 • 0 bài viết (0%)
  2
 • 2 bài viết (0%)
  3
 • 12 bài viết (2%)
  4
 • 44 bài viết (8%)
  5
 • 45 bài viết (8%)
  6
 • 33 bài viết (6%)
  7
 • 49 bài viết (9%)
  8
 • 66 bài viết (12%)
  9
 • 83 bài viết (15%)
  10
 • 42 bài viết (8%)
  11
 • 42 bài viết (8%)
  12
 • 17 bài viết (3%)
  13
 • 11 bài viết (2%)
  14
 • 6 bài viết (1%)
  15
 • 11 bài viết (2%)
  16
 • 7 bài viết (1%)
  17
 • 18 bài viết (3%)
  18
 • 16 bài viết (3%)
  19
 • 21 bài viết (4%)
  20
 • 15 bài viết (3%)
  21
 • 1 bài viết (0%)
  22
 • 0 bài viết (0%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Thừa Thiên - Huế
192 bài viết của thành viên 538 bài viết (35.69%)
192
Các chương trình khác
73 bài viết của thành viên 538 bài viết (13.57%)
73
Quảng Nam
43 bài viết của thành viên 538 bài viết (7.99%)
43
Quảng Trị
24 bài viết của thành viên 538 bài viết (4.46%)
24
Nghệ An
19 bài viết của thành viên 538 bài viết (3.53%)
19
Ngôi nhà mơ ước
18 bài viết của thành viên 538 bài viết (3.35%)
18
Tâm sự - Chia sẻ
17 bài viết của thành viên 538 bài viết (3.16%)
17
Trà Vinh
15 bài viết của thành viên 538 bài viết (2.79%)
15
Nồi cháo từ thiện
15 bài viết của thành viên 538 bài viết (2.79%)
15
Bến Tre
14 bài viết của thành viên 538 bài viết (2.60%)
14

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Thừa Thiên - Huế
192 bài viết trên mục 4750 bài viết (4.04%)
4,04%
Bến Tre
14 bài viết trên mục 398 bài viết (3.52%)
3,52%
Khánh Hoà
12 bài viết trên mục 373 bài viết (3.22%)
3,22%
Quảng Trị
24 bài viết trên mục 1640 bài viết (1.46%)
1,46%
Hoàn cảnh đã xác minh
7 bài viết trên mục 491 bài viết (1.43%)
1,43%
Vĩnh Long
10 bài viết trên mục 749 bài viết (1.34%)
1,34%
Trà Vinh
15 bài viết trên mục 1317 bài viết (1.14%)
1,14%
Ngôi nhà mơ ước
18 bài viết trên mục 1792 bài viết (1.00%)
1,00%
Nghệ An
19 bài viết trên mục 1926 bài viết (0.99%)
0,99%
Quảng Nam
43 bài viết trên mục 4492 bài viết (0.96%)
0,96%