Người Tôi Cưu Mang
Người Tôi Cưu Mang
Tin vào Lòng Nhân Ái

Tin chung:

Tin chung

NGHỆ AN - CÂY MÙA XUÂN 2020
  MANG NGHĨA TÌNH VỀ BẢN

Các thống kê chung - lacquan

Tổng thời gian vào diễn đàn:
0 phút.
Tổng bài viết:
38 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
6 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 4 bài viết (11%)
  0
 • 3 bài viết (8%)
  1
 • 0 bài viết (0%)
  2
 • 0 bài viết (0%)
  3
 • 0 bài viết (0%)
  4
 • 0 bài viết (0%)
  5
 • 0 bài viết (0%)
  6
 • 0 bài viết (0%)
  7
 • 0 bài viết (0%)
  8
 • 2 bài viết (5%)
  9
 • 1 bài viết (3%)
  10
 • 3 bài viết (8%)
  11
 • 1 bài viết (3%)
  12
 • 1 bài viết (3%)
  13
 • 0 bài viết (0%)
  14
 • 0 bài viết (0%)
  15
 • 1 bài viết (3%)
  16
 • 1 bài viết (3%)
  17
 • 3 bài viết (8%)
  18
 • 2 bài viết (5%)
  19
 • 4 bài viết (11%)
  20
 • 4 bài viết (11%)
  21
 • 2 bài viết (5%)
  22
 • 6 bài viết (16%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Hoàn cảnh chờ xác minh
13 bài viết của thành viên 38 bài viết (34.21%)
13
Các chương trình khác
10 bài viết của thành viên 38 bài viết (26.32%)
10
Quảng Nam
8 bài viết của thành viên 38 bài viết (21.05%)
8
Chưa Cần Giúp Đỡ
4 bài viết của thành viên 38 bài viết (10.53%)
4
Tâm sự - Chia sẻ
3 bài viết của thành viên 38 bài viết (7.89%)
3

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Hoàn cảnh chờ xác minh
13 bài viết trên mục 2423 bài viết (0.54%)
0,54%
Chưa Cần Giúp Đỡ
4 bài viết trên mục 1637 bài viết (0.24%)
0,24%
Quảng Nam
8 bài viết trên mục 4492 bài viết (0.18%)
0,18%
Tâm sự - Chia sẻ
3 bài viết trên mục 2653 bài viết (0.11%)
0,11%
Các chương trình khác
10 bài viết trên mục 13161 bài viết (0.08%)
0,08%