Tin chung

NTCM
MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 13!15 - 01 - 2020

Các thống kê chung - dungphan72

Tổng thời gian vào diễn đàn:
0 phút.
Tổng bài viết:
267 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
11 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 2 bài viết (1%)
  0
 • 1 bài viết (0%)
  1
 • 2 bài viết (1%)
  2
 • 0 bài viết (0%)
  3
 • 0 bài viết (0%)
  4
 • 1 bài viết (0%)
  5
 • 4 bài viết (1%)
  6
 • 20 bài viết (7%)
  7
 • 16 bài viết (6%)
  8
 • 18 bài viết (6%)
  9
 • 17 bài viết (6%)
  10
 • 17 bài viết (6%)
  11
 • 11 bài viết (4%)
  12
 • 15 bài viết (5%)
  13
 • 27 bài viết (10%)
  14
 • 15 bài viết (5%)
  15
 • 19 bài viết (7%)
  16
 • 18 bài viết (6%)
  17
 • 14 bài viết (5%)
  18
 • 7 bài viết (3%)
  19
 • 10 bài viết (4%)
  20
 • 19 bài viết (7%)
  21
 • 13 bài viết (5%)
  22
 • 11 bài viết (4%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Cập nhật chuyển Tiền, Hàng và Thu - Chi
68 bài viết của thành viên 267 bài viết (25.47%)
68
Nồi cháo từ thiện
49 bài viết của thành viên 267 bài viết (18.35%)
49
Hà Tĩnh
44 bài viết của thành viên 267 bài viết (16.48%)
44
Ngôi nhà mơ ước
42 bài viết của thành viên 267 bài viết (15.73%)
42
Nghệ An
20 bài viết của thành viên 267 bài viết (7.49%)
20
Các chương trình khác
15 bài viết của thành viên 267 bài viết (5.62%)
15
Thống kê cưu mang
12 bài viết của thành viên 267 bài viết (4.49%)
12
Hoàn cảnh chờ xác minh
10 bài viết của thành viên 267 bài viết (3.75%)
10
Chưa Cần Giúp Đỡ
6 bài viết của thành viên 267 bài viết (2.25%)
6
Tâm sự - Chia sẻ
5 bài viết của thành viên 267 bài viết (1.87%)
5

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Ngôi nhà mơ ước
42 bài viết trên mục 1801 bài viết (2.33%)
2,33%
Nồi cháo từ thiện
49 bài viết trên mục 4525 bài viết (1.08%)
1,08%
Nghệ An
20 bài viết trên mục 1978 bài viết (1.01%)
1,01%
Hà Tĩnh
44 bài viết trên mục 4505 bài viết (0.98%)
0,98%
Cập nhật chuyển Tiền, Hàng và Thu - Chi
68 bài viết trên mục 9265 bài viết (0.73%)
0,73%
Thống kê cưu mang
12 bài viết trên mục 1864 bài viết (0.64%)
0,64%
___CẦN GIÚP ĐỠ___
1 bài viết trên mục 229 bài viết (0.44%)
0,44%
Hoàn cảnh chờ xác minh
10 bài viết trên mục 2409 bài viết (0.42%)
0,42%
Chưa Cần Giúp Đỡ
6 bài viết trên mục 1641 bài viết (0.37%)
0,37%
Suất cơm miễn phí cho bệnh nhân nghèo tại các tỉnh thành
1 bài viết trên mục 333 bài viết (0.30%)
0,30%