Tin chung

ĐẠI DIỆN BQT: Nguyễn Hồng Ánh - Tel: 091 6092600
Email: ntcm2007@gmail.com
TÀI KHOẢN ĐÓNG GÓP: Trần Thị Kim Phượng 0061001043010 VietcomBank Nha Trang
Diễn đàn cũ http://old.nguoitoicuumang.com

Các thống kê chung - slim

Tổng thời gian vào diễn đàn:
0 phút.
Tổng bài viết:
185 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
6 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 0 bài viết (0%)
  0
 • 0 bài viết (0%)
  1
 • 0 bài viết (0%)
  2
 • 0 bài viết (0%)
  3
 • 0 bài viết (0%)
  4
 • 0 bài viết (0%)
  5
 • 2 bài viết (1%)
  6
 • 14 bài viết (8%)
  7
 • 17 bài viết (9%)
  8
 • 32 bài viết (17%)
  9
 • 32 bài viết (17%)
  10
 • 22 bài viết (12%)
  11
 • 9 bài viết (5%)
  12
 • 5 bài viết (3%)
  13
 • 24 bài viết (13%)
  14
 • 12 bài viết (6%)
  15
 • 7 bài viết (4%)
  16
 • 3 bài viết (2%)
  17
 • 2 bài viết (1%)
  18
 • 1 bài viết (1%)
  19
 • 2 bài viết (1%)
  20
 • 1 bài viết (1%)
  21
 • 0 bài viết (0%)
  22
 • 0 bài viết (0%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Thừa Thiên - Huế
141 bài viết của thành viên 185 bài viết (76.22%)
141
Các chương trình khác
10 bài viết của thành viên 185 bài viết (5.41%)
10
Nồi cháo từ thiện
9 bài viết của thành viên 185 bài viết (4.86%)
9
Quảng Nam
7 bài viết của thành viên 185 bài viết (3.78%)
7
Hoàn cảnh chờ xác minh
5 bài viết của thành viên 185 bài viết (2.70%)
5
Quảng Bình
3 bài viết của thành viên 185 bài viết (1.62%)
3
Ngôi nhà mơ ước
3 bài viết của thành viên 185 bài viết (1.62%)
3
Tin học - Ngoại ngữ
2 bài viết của thành viên 185 bài viết (1.08%)
2
Quán trà ntcm
1 bài viết của thành viên 185 bài viết (0.54%)
1
Chưa Cần Giúp Đỡ
1 bài viết của thành viên 185 bài viết (0.54%)
1

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Thừa Thiên - Huế
141 bài viết trên mục 4751 bài viết (2.97%)
2,97%
Tin học - Ngoại ngữ
2 bài viết trên mục 547 bài viết (0.37%)
0,37%
Quảng Bình
3 bài viết trên mục 1201 bài viết (0.25%)
0,25%
Hoàn cảnh chờ xác minh
5 bài viết trên mục 2409 bài viết (0.21%)
0,21%
Nồi cháo từ thiện
9 bài viết trên mục 4527 bài viết (0.20%)
0,20%
Ngôi nhà mơ ước
3 bài viết trên mục 1801 bài viết (0.17%)
0,17%
Kỹ năng sống
1 bài viết trên mục 606 bài viết (0.17%)
0,17%
Quảng Nam
7 bài viết trên mục 4500 bài viết (0.16%)
0,16%
Các chương trình khác
10 bài viết trên mục 13197 bài viết (0.08%)
0,08%
Quán trà ntcm
1 bài viết trên mục 1435 bài viết (0.07%)
0,07%