Người Tôi Cưu Mang
Người Tôi Cưu Mang
Tin vào Lòng Nhân Ái

Tin chung:

Tin chung

GÓP NHAU XÂY MÁI ẤM
  NGÔI NHÀ MƠ ƯỚC SỐ 32

Các thống kê chung - Gió Lào

Tổng thời gian vào diễn đàn:
14 phút.
Tổng bài viết:
67 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
4 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 2 bài viết (3%)
  0
 • 0 bài viết (0%)
  1
 • 0 bài viết (0%)
  2
 • 1 bài viết (1%)
  3
 • 1 bài viết (1%)
  4
 • 1 bài viết (1%)
  5
 • 1 bài viết (1%)
  6
 • 14 bài viết (19%)
  7
 • 4 bài viết (6%)
  8
 • 4 bài viết (6%)
  9
 • 3 bài viết (4%)
  10
 • 6 bài viết (8%)
  11
 • 2 bài viết (3%)
  12
 • 1 bài viết (1%)
  13
 • 3 bài viết (4%)
  14
 • 1 bài viết (1%)
  15
 • 2 bài viết (3%)
  16
 • 1 bài viết (1%)
  17
 • 6 bài viết (8%)
  18
 • 0 bài viết (0%)
  19
 • 4 bài viết (6%)
  20
 • 5 bài viết (7%)
  21
 • 8 bài viết (11%)
  22
 • 2 bài viết (3%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Nồi cháo từ thiện
25 bài viết của thành viên 67 bài viết (37.31%)
25
Các chương trình khác
14 bài viết của thành viên 67 bài viết (20.90%)
14
Quảng Trị
7 bài viết của thành viên 67 bài viết (10.45%)
7
Tâm sự - Chia sẻ
6 bài viết của thành viên 67 bài viết (8.96%)
6
Chưa Cần Giúp Đỡ
4 bài viết của thành viên 67 bài viết (5.97%)
4
Quảng Bình
3 bài viết của thành viên 67 bài viết (4.48%)
3
Ngôi nhà mơ ước
1 bài viết của thành viên 67 bài viết (1.49%)
1
Hoàn cảnh chờ xác minh
1 bài viết của thành viên 67 bài viết (1.49%)
1

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Văn học - Thơ ca
11 bài viết trên mục 1268 bài viết (0.87%)
0,87%
Nồi cháo từ thiện
25 bài viết trên mục 4471 bài viết (0.56%)
0,56%
Quảng Trị
7 bài viết trên mục 1640 bài viết (0.43%)
0,43%
Quảng Bình
3 bài viết trên mục 1201 bài viết (0.25%)
0,25%
Chưa Cần Giúp Đỡ
4 bài viết trên mục 1637 bài viết (0.24%)
0,24%
Tâm sự - Chia sẻ
6 bài viết trên mục 2653 bài viết (0.23%)
0,23%
Các chương trình khác
14 bài viết trên mục 13153 bài viết (0.11%)
0,11%
Ngôi nhà mơ ước
1 bài viết trên mục 1792 bài viết (0.06%)
0,06%
Hoàn cảnh chờ xác minh
1 bài viết trên mục 2430 bài viết (0.04%)
0,04%