Người Tôi Cưu Mang
Người Tôi Cưu Mang
Tin vào Lòng Nhân Ái

Tin chung:

Tin chung

NTCM CHUNG SỨC
HÀNH TRÌNH VỀ SƠN LA

Các thống kê chung - Theanh

Tổng thời gian vào diễn đàn:
0 phút.
Tổng bài viết:
667 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
130 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 19 bài viết (3%)
  0
 • 15 bài viết (2%)
  1
 • 10 bài viết (1%)
  2
 • 8 bài viết (1%)
  3
 • 5 bài viết (1%)
  4
 • 4 bài viết (1%)
  5
 • 8 bài viết (1%)
  6
 • 12 bài viết (2%)
  7
 • 29 bài viết (4%)
  8
 • 61 bài viết (9%)
  9
 • 49 bài viết (7%)
  10
 • 71 bài viết (11%)
  11
 • 42 bài viết (6%)
  12
 • 38 bài viết (6%)
  13
 • 24 bài viết (4%)
  14
 • 49 bài viết (7%)
  15
 • 56 bài viết (8%)
  16
 • 26 bài viết (4%)
  17
 • 30 bài viết (4%)
  18
 • 9 bài viết (1%)
  19
 • 7 bài viết (1%)
  20
 • 34 bài viết (5%)
  21
 • 42 bài viết (6%)
  22
 • 28 bài viết (4%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Các chương trình khác
80 bài viết của thành viên 667 bài viết (11.99%)
80
Thông báo
52 bài viết của thành viên 667 bài viết (7.80%)
52
Tâm sự - Chia sẻ
50 bài viết của thành viên 667 bài viết (7.50%)
50
Quán trà ntcm
33 bài viết của thành viên 667 bài viết (4.95%)
33
Ý kiến đóng góp
25 bài viết của thành viên 667 bài viết (3.75%)
25
Nồi cháo từ thiện
19 bài viết của thành viên 667 bài viết (2.85%)
19
Hoàn cảnh chờ xác minh
18 bài viết của thành viên 667 bài viết (2.70%)
18
Quán cơm 2.000 đồng
17 bài viết của thành viên 667 bài viết (2.55%)
17
Văn Nghệ
8 bài viết của thành viên 667 bài viết (1.20%)
8
Kỹ năng sống
8 bài viết của thành viên 667 bài viết (1.20%)
8

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Thông báo
52 bài viết trên mục 854 bài viết (6.09%)
6,09%
Ý kiến đóng góp
25 bài viết trên mục 705 bài viết (3.55%)
3,55%
Quán trà ntcm
33 bài viết trên mục 1435 bài viết (2.30%)
2,30%
Tâm sự - Chia sẻ
50 bài viết trên mục 2653 bài viết (1.88%)
1,88%
Suất cơm miễn phí cho bệnh nhân nghèo tại các tỉnh thành
6 bài viết trên mục 333 bài viết (1.80%)
1,80%
Văn Nghệ
8 bài viết trên mục 526 bài viết (1.52%)
1,52%
Kỹ năng sống
8 bài viết trên mục 606 bài viết (1.32%)
1,32%
Hoàn cảnh chờ xác minh
18 bài viết trên mục 2425 bài viết (0.74%)
0,74%
Quán cơm 2.000 đồng
17 bài viết trên mục 2337 bài viết (0.73%)
0,73%
Các chương trình khác
80 bài viết trên mục 13152 bài viết (0.61%)
0,61%