Người Tôi Cưu Mang
Người Tôi Cưu Mang
Tin vào Lòng Nhân Ái

Tin chung:

Tin chung

ĐẠI DIỆN BQT: Nguyễn Hồng Ánh - Tel: 091 6092600
Email: ntcm2007@gmail.com
TÀI KHOẢN ĐÓNG GÓP: Trần Thị Kim Phượng  0061001043010 VietcomBank Nha Trang
Diễn đàn cũ http://old.nguoitoicuumang.com

Các thống kê chung - laohatien

Tổng thời gian vào diễn đàn:
0 phút.
Tổng bài viết:
715 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
46 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 22 bài viết (3%)
  0
 • 2 bài viết (0%)
  1
 • 1 bài viết (0%)
  2
 • 1 bài viết (0%)
  3
 • 1 bài viết (0%)
  4
 • 0 bài viết (0%)
  5
 • 0 bài viết (0%)
  6
 • 9 bài viết (1%)
  7
 • 15 bài viết (2%)
  8
 • 40 bài viết (5%)
  9
 • 46 bài viết (6%)
  10
 • 32 bài viết (4%)
  11
 • 62 bài viết (8%)
  12
 • 47 bài viết (6%)
  13
 • 28 bài viết (4%)
  14
 • 41 bài viết (5%)
  15
 • 21 bài viết (3%)
  16
 • 32 bài viết (4%)
  17
 • 40 bài viết (5%)
  18
 • 57 bài viết (7%)
  19
 • 74 bài viết (10%)
  20
 • 98 bài viết (13%)
  21
 • 64 bài viết (8%)
  22
 • 34 bài viết (4%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Các chương trình khác
147 bài viết của thành viên 715 bài viết (20.56%)
147
Nam Định
52 bài viết của thành viên 715 bài viết (7.27%)
52
Cập nhật chuyển Tiền, Hàng và Thu - Chi
45 bài viết của thành viên 715 bài viết (6.29%)
45
Hoàn cảnh chờ xác minh
43 bài viết của thành viên 715 bài viết (6.01%)
43
Ngôi nhà mơ ước
29 bài viết của thành viên 715 bài viết (4.06%)
29
Tp.HCM
21 bài viết của thành viên 715 bài viết (2.94%)
21
Nồi cháo từ thiện
21 bài viết của thành viên 715 bài viết (2.94%)
21
Tp.Hà Nội
20 bài viết của thành viên 715 bài viết (2.80%)
20
Hà Nam
17 bài viết của thành viên 715 bài viết (2.38%)
17
Chưa Cần Giúp Đỡ
15 bài viết của thành viên 715 bài viết (2.10%)
15

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Thái Nguyên
13 bài viết trên mục 44 bài viết (29.55%)
29,55%
Nam Định
52 bài viết trên mục 393 bài viết (13.23%)
13,23%
Khu vực Đông Bắc
12 bài viết trên mục 198 bài viết (6.06%)
6,06%
Hà Nam
17 bài viết trên mục 452 bài viết (3.76%)
3,76%
Bắc Giang
1 bài viết trên mục 27 bài viết (3.70%)
3,70%
Khu vực Tây Bắc
9 bài viết trên mục 260 bài viết (3.46%)
3,46%
Khu vực Tây Nguyên
13 bài viết trên mục 458 bài viết (2.84%)
2,84%
Hải Dương
6 bài viết trên mục 220 bài viết (2.73%)
2,73%
Tp.Hà Nội
20 bài viết trên mục 948 bài viết (2.11%)
2,11%
Hoàn cảnh chờ xác minh
43 bài viết trên mục 2425 bài viết (1.77%)
1,77%