Người Tôi Cưu Mang
Người Tôi Cưu Mang
Tin vào Lòng Nhân Ái

Tin chung:

Tin chung

NTCM CHUNG SỨC
HÀNH TRÌNH VỀ SƠN LA

Các thống kê chung - loanngyen1202

Tổng thời gian vào diễn đàn:
4 giờ và 25 phút.
Tổng bài viết:
1.297 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
31 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 50 bài viết (4%)
  0
 • 10 bài viết (1%)
  1
 • 0 bài viết (0%)
  2
 • 0 bài viết (0%)
  3
 • 0 bài viết (0%)
  4
 • 1 bài viết (0%)
  5
 • 8 bài viết (1%)
  6
 • 19 bài viết (1%)
  7
 • 57 bài viết (4%)
  8
 • 178 bài viết (13%)
  9
 • 155 bài viết (11%)
  10
 • 126 bài viết (9%)
  11
 • 99 bài viết (7%)
  12
 • 84 bài viết (6%)
  13
 • 75 bài viết (5%)
  14
 • 60 bài viết (4%)
  15
 • 78 bài viết (6%)
  16
 • 92 bài viết (6%)
  17
 • 59 bài viết (4%)
  18
 • 41 bài viết (3%)
  19
 • 40 bài viết (3%)
  20
 • 41 bài viết (3%)
  21
 • 60 bài viết (4%)
  22
 • 84 bài viết (6%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Tp.HCM
386 bài viết của thành viên 1297 bài viết (29.76%)
386
Các chương trình khác
254 bài viết của thành viên 1297 bài viết (19.58%)
254
Thống kê cưu mang
166 bài viết của thành viên 1297 bài viết (12.80%)
166
Mai Táng Từ Thiện
56 bài viết của thành viên 1297 bài viết (4.32%)
56
Quảng Nam
54 bài viết của thành viên 1297 bài viết (4.16%)
54
Long An
52 bài viết của thành viên 1297 bài viết (4.01%)
52
Tiền Giang
38 bài viết của thành viên 1297 bài viết (2.93%)
38
Đồng Nai
36 bài viết của thành viên 1297 bài viết (2.78%)
36
Thừa Thiên - Huế
29 bài viết của thành viên 1297 bài viết (2.24%)
29
Bà Rịa – Vũng Tàu
26 bài viết của thành viên 1297 bài viết (2.00%)
26

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Long An
52 bài viết trên mục 571 bài viết (9.11%)
9,11%
Thống kê cưu mang
166 bài viết trên mục 1848 bài viết (8.98%)
8,98%
Mai Táng Từ Thiện
56 bài viết trên mục 991 bài viết (5.65%)
5,65%
Tp.HCM
386 bài viết trên mục 7704 bài viết (5.01%)
5,01%
Vĩnh Long
20 bài viết trên mục 749 bài viết (2.67%)
2,67%
Các chương trình khác
254 bài viết trên mục 13153 bài viết (1.93%)
1,93%
Tiền Giang
38 bài viết trên mục 2062 bài viết (1.84%)
1,84%
Bến Tre
7 bài viết trên mục 398 bài viết (1.76%)
1,76%
Trà Vinh
23 bài viết trên mục 1317 bài viết (1.75%)
1,75%
Ý kiến đóng góp
12 bài viết trên mục 705 bài viết (1.70%)
1,70%