Người Tôi Cưu Mang
Người Tôi Cưu Mang
Tin vào Lòng Nhân Ái

Tin chung:

Tin chung

GÓP NHAU XÂY MÁI ẤM
  NGÔI NHÀ MƠ ƯỚC SỐ 32

Các thống kê chung - lathuvang

Tổng thời gian vào diễn đàn:
22 giờ và 51 phút.
Tổng bài viết:
4.000 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
43 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 90 bài viết (2%)
  0
 • 32 bài viết (1%)
  1
 • 7 bài viết (0%)
  2
 • 8 bài viết (0%)
  3
 • 15 bài viết (0%)
  4
 • 9 bài viết (0%)
  5
 • 38 bài viết (1%)
  6
 • 27 bài viết (1%)
  7
 • 65 bài viết (2%)
  8
 • 265 bài viết (7%)
  9
 • 408 bài viết (10%)
  10
 • 230 bài viết (6%)
  11
 • 164 bài viết (4%)
  12
 • 222 bài viết (6%)
  13
 • 415 bài viết (10%)
  14
 • 332 bài viết (8%)
  15
 • 264 bài viết (7%)
  16
 • 104 bài viết (3%)
  17
 • 104 bài viết (3%)
  18
 • 102 bài viết (3%)
  19
 • 219 bài viết (5%)
  20
 • 362 bài viết (9%)
  21
 • 320 bài viết (8%)
  22
 • 231 bài viết (6%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Cập nhật chuyển Tiền, Hàng và Thu - Chi
2527 bài viết của thành viên 4000 bài viết (63.17%)
2527
Nồi cháo từ thiện
192 bài viết của thành viên 4000 bài viết (4.80%)
192
Các chương trình khác
166 bài viết của thành viên 4000 bài viết (4.15%)
166
Quán cơm 2.000 đồng
143 bài viết của thành viên 4000 bài viết (3.58%)
143
Quảng Nam
72 bài viết của thành viên 4000 bài viết (1.80%)
72
Tp.HCM
57 bài viết của thành viên 4000 bài viết (1.43%)
57
Tiền Giang
53 bài viết của thành viên 4000 bài viết (1.32%)
53
Thừa Thiên - Huế
52 bài viết của thành viên 4000 bài viết (1.30%)
52
Bà Rịa – Vũng Tàu
43 bài viết của thành viên 4000 bài viết (1.07%)
43
Thanh Hóa
38 bài viết của thành viên 4000 bài viết (0.95%)
38

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Cập nhật chuyển Tiền, Hàng và Thu - Chi
2527 bài viết trên mục 9139 bài viết (27.65%)
27,65%
Thanh Hóa
38 bài viết trên mục 601 bài viết (6.32%)
6,32%
Quán cơm 2.000 đồng
143 bài viết trên mục 2346 bài viết (6.10%)
6,10%
Đăng ký cưu mang
15 bài viết trên mục 253 bài viết (5.93%)
5,93%
Nồi cháo từ thiện
192 bài viết trên mục 4429 bài viết (4.34%)
4,34%
Phú Thọ
27 bài viết trên mục 657 bài viết (4.11%)
4,11%
Thông báo
33 bài viết trên mục 852 bài viết (3.87%)
3,87%
Long An
21 bài viết trên mục 567 bài viết (3.70%)
3,70%
Vĩnh Long
26 bài viết trên mục 749 bài viết (3.47%)
3,47%
Suất cơm miễn phí cho bệnh nhân nghèo tại các tỉnh thành
10 bài viết trên mục 332 bài viết (3.01%)
3,01%