Người Tôi Cưu Mang
Người Tôi Cưu Mang
Tin vào Lòng Nhân Ái

Tin chung:

 • ĐẠI DIỆN BQT: Nguyễn Hồng Ánh - Tel: 091 6092600
  Email: ntcm2007@gmail.com
  TÀI KHOẢN ĐÓNG GÓP: Trần Thị Kim Phượng  0061001043010 VietcomBank Nha Trang
  Diễn đàn cũ http://old.nguoitoicuumang.com
 • BV HUYẾT HỌC & TRUYỀN MÁU TW
  5 NĂM NỒI SOUP TẠI VIỆN HUYẾT HỌC15 - 12 - 2014

Tin chung

BV HUYẾT HỌC & TRUYỀN MÁU TW
5 NĂM NỒI SOUP TẠI VIỆN HUYẾT HỌC15 - 12 - 2014

Các thống kê chung - lathuvang

Tổng thời gian vào diễn đàn:
1 ngày, 2 giờ và 24 phút.
Tổng bài viết:
4.037 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
44 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 90 bài viết (2%)
  0
 • 32 bài viết (1%)
  1
 • 7 bài viết (0%)
  2
 • 8 bài viết (0%)
  3
 • 15 bài viết (0%)
  4
 • 9 bài viết (0%)
  5
 • 38 bài viết (1%)
  6
 • 27 bài viết (1%)
  7
 • 65 bài viết (2%)
  8
 • 266 bài viết (7%)
  9
 • 411 bài viết (10%)
  10
 • 236 bài viết (6%)
  11
 • 165 bài viết (4%)
  12
 • 227 bài viết (6%)
  13
 • 421 bài viết (10%)
  14
 • 332 bài viết (8%)
  15
 • 265 bài viết (7%)
  16
 • 105 bài viết (3%)
  17
 • 104 bài viết (3%)
  18
 • 103 bài viết (3%)
  19
 • 228 bài viết (6%)
  20
 • 365 bài viết (9%)
  21
 • 320 bài viết (8%)
  22
 • 231 bài viết (6%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Cập nhật chuyển Tiền, Hàng và Thu - Chi
2557 bài viết của thành viên 4037 bài viết (63.34%)
2557
Nồi cháo từ thiện
192 bài viết của thành viên 4037 bài viết (4.76%)
192
Các chương trình khác
165 bài viết của thành viên 4037 bài viết (4.09%)
165
Quán cơm 2.000 đồng
143 bài viết của thành viên 4037 bài viết (3.54%)
143
Quảng Nam
72 bài viết của thành viên 4037 bài viết (1.78%)
72
Tp.HCM
56 bài viết của thành viên 4037 bài viết (1.39%)
56
Tiền Giang
53 bài viết của thành viên 4037 bài viết (1.31%)
53
Thừa Thiên - Huế
52 bài viết của thành viên 4037 bài viết (1.29%)
52
Bà Rịa – Vũng Tàu
43 bài viết của thành viên 4037 bài viết (1.07%)
43
Thanh Hóa
38 bài viết của thành viên 4037 bài viết (0.94%)
38

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Cập nhật chuyển Tiền, Hàng và Thu - Chi
2557 bài viết trên mục 9216 bài viết (27.75%)
27,75%
Thanh Hóa
38 bài viết trên mục 601 bài viết (6.32%)
6,32%
Quán cơm 2.000 đồng
143 bài viết trên mục 2341 bài viết (6.11%)
6,11%
Đăng ký cưu mang
15 bài viết trên mục 253 bài viết (5.93%)
5,93%
Nồi cháo từ thiện
192 bài viết trên mục 4496 bài viết (4.27%)
4,27%
Phú Thọ
28 bài viết trên mục 660 bài viết (4.24%)
4,24%
Thông báo
33 bài viết trên mục 854 bài viết (3.86%)
3,86%
Long An
22 bài viết trên mục 577 bài viết (3.81%)
3,81%
Vĩnh Long
26 bài viết trên mục 749 bài viết (3.47%)
3,47%
Thứ Bảy Yêu Thương
4 bài viết trên mục 116 bài viết (3.45%)
3,45%