Người Tôi Cưu Mang
Người Tôi Cưu Mang
Tin vào Lòng Nhân Ái

Tin chung:

Tin chung

GÓP NHAU XÂY MÁI ẤM
  NGÔI NHÀ MƠ ƯỚC SỐ 32

Các thống kê chung - linhthuc

Tổng thời gian vào diễn đàn:
3 giờ và 13 phút.
Tổng bài viết:
330 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
22 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 5 bài viết (1%)
  0
 • 0 bài viết (0%)
  1
 • 0 bài viết (0%)
  2
 • 0 bài viết (0%)
  3
 • 0 bài viết (0%)
  4
 • 0 bài viết (0%)
  5
 • 3 bài viết (1%)
  6
 • 17 bài viết (5%)
  7
 • 12 bài viết (4%)
  8
 • 22 bài viết (6%)
  9
 • 30 bài viết (9%)
  10
 • 26 bài viết (8%)
  11
 • 14 bài viết (4%)
  12
 • 7 bài viết (2%)
  13
 • 44 bài viết (13%)
  14
 • 35 bài viết (10%)
  15
 • 22 bài viết (6%)
  16
 • 10 bài viết (3%)
  17
 • 4 bài viết (1%)
  18
 • 15 bài viết (4%)
  19
 • 22 bài viết (6%)
  20
 • 20 bài viết (6%)
  21
 • 16 bài viết (5%)
  22
 • 17 bài viết (5%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Cập nhật chuyển Tiền, Hàng và Thu - Chi
176 bài viết của thành viên 330 bài viết (53.33%)
176
Nồi cháo từ thiện
46 bài viết của thành viên 330 bài viết (13.94%)
46
Suất cơm miễn phí cho bệnh nhân nghèo tại các tỉnh thành
27 bài viết của thành viên 330 bài viết (8.18%)
27
Các chương trình khác
20 bài viết của thành viên 330 bài viết (6.06%)
20
Quảng Nam
16 bài viết của thành viên 330 bài viết (4.85%)
16
Tp.Đà Nẵng
8 bài viết của thành viên 330 bài viết (2.42%)
8
Thông báo
7 bài viết của thành viên 330 bài viết (2.12%)
7
Hoàn cảnh chờ xác minh
2 bài viết của thành viên 330 bài viết (0.61%)
2
Thừa Thiên - Huế
2 bài viết của thành viên 330 bài viết (0.61%)
2
Kỹ năng sống
2 bài viết của thành viên 330 bài viết (0.61%)
2

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Suất cơm miễn phí cho bệnh nhân nghèo tại các tỉnh thành
27 bài viết trên mục 333 bài viết (8.11%)
8,11%
Cập nhật chuyển Tiền, Hàng và Thu - Chi
176 bài viết trên mục 9143 bài viết (1.93%)
1,93%
Tp.Đà Nẵng
8 bài viết trên mục 750 bài viết (1.07%)
1,07%
Nồi cháo từ thiện
46 bài viết trên mục 4433 bài viết (1.04%)
1,04%
Thông báo
7 bài viết trên mục 852 bài viết (0.82%)
0,82%
Quảng Nam
16 bài viết trên mục 4492 bài viết (0.36%)
0,36%
Kỹ năng sống
2 bài viết trên mục 606 bài viết (0.33%)
0,33%
Các chương trình khác
20 bài viết trên mục 13134 bài viết (0.15%)
0,15%
Hoàn cảnh chờ xác minh
2 bài viết trên mục 2403 bài viết (0.08%)
0,08%
Quán cơm 2.000 đồng
1 bài viết trên mục 2348 bài viết (0.04%)
0,04%