Người Tôi Cưu Mang
Người Tôi Cưu Mang
Tin vào Lòng Nhân Ái

Tin chung:

Tin chung

ĐẠI DIỆN BQT: Nguyễn Hồng Ánh - Tel: 091 6092600
Email: ntcm2007@gmail.com
TÀI KHOẢN ĐÓNG GÓP: Trần Thị Kim Phượng  0061001043010 VietcomBank Nha Trang
Diễn đàn cũ http://old.nguoitoicuumang.com

Các thống kê chung - banbe6x

Tổng thời gian vào diễn đàn:
5 ngày, 17 giờ và 15 phút.
Tổng bài viết:
7.427 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
95 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 295 bài viết (4%)
  0
 • 266 bài viết (4%)
  1
 • 197 bài viết (3%)
  2
 • 119 bài viết (2%)
  3
 • 260 bài viết (3%)
  4
 • 593 bài viết (8%)
  5
 • 523 bài viết (7%)
  6
 • 529 bài viết (7%)
  7
 • 479 bài viết (6%)
  8
 • 561 bài viết (7%)
  9
 • 449 bài viết (6%)
  10
 • 324 bài viết (4%)
  11
 • 257 bài viết (3%)
  12
 • 235 bài viết (3%)
  13
 • 266 bài viết (4%)
  14
 • 286 bài viết (4%)
  15
 • 353 bài viết (5%)
  16
 • 245 bài viết (3%)
  17
 • 188 bài viết (2%)
  18
 • 137 bài viết (2%)
  19
 • 203 bài viết (3%)
  20
 • 196 bài viết (3%)
  21
 • 249 bài viết (3%)
  22
 • 372 bài viết (5%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Hà Tĩnh
963 bài viết của thành viên 7427 bài viết (12.97%)
963
Các chương trình khác
658 bài viết của thành viên 7427 bài viết (8.86%)
658
Tp.HCM
477 bài viết của thành viên 7427 bài viết (6.42%)
477
Thừa Thiên - Huế
313 bài viết của thành viên 7427 bài viết (4.21%)
313
Quảng Nam
265 bài viết của thành viên 7427 bài viết (3.57%)
265
Mai Táng Từ Thiện
243 bài viết của thành viên 7427 bài viết (3.27%)
243
Nghệ An
241 bài viết của thành viên 7427 bài viết (3.24%)
241
Quán cơm 2.000 đồng
237 bài viết của thành viên 7427 bài viết (3.19%)
237
Đồng Nai
190 bài viết của thành viên 7427 bài viết (2.56%)
190
Nồi cháo từ thiện
189 bài viết của thành viên 7427 bài viết (2.54%)
189

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Khu vực Bắc Trung Bộ
2 bài viết trên mục 3 bài viết (66.67%)
66,67%
Tặng xe lăn - Xe lắc
67 bài viết trên mục 174 bài viết (38.51%)
38,51%
Mai Táng Từ Thiện
243 bài viết trên mục 987 bài viết (24.62%)
24,62%
Hà Tĩnh
963 bài viết trên mục 4353 bài viết (22.12%)
22,12%
Khu vực Tây Bắc
51 bài viết trên mục 260 bài viết (19.62%)
19,62%
Long An
96 bài viết trên mục 571 bài viết (16.81%)
16,81%
Đồng Tháp
38 bài viết trên mục 279 bài viết (13.62%)
13,62%
Nghệ An
241 bài viết trên mục 1897 bài viết (12.70%)
12,70%
Bình Dương
56 bài viết trên mục 441 bài viết (12.70%)
12,70%
Ngân hàng từ thiện
108 bài viết trên mục 873 bài viết (12.37%)
12,37%