Người Tôi Cưu Mang
Tin vào Lòng Nhân Ái

Tin chung:

Các thống kê chung - banbe6x

Tổng thời gian vào diễn đàn:
1 ngày, 22 giờ và 28 phút.
Tổng bài viết:
6.906 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
93 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 277 bài viết (4%)
  0
 • 258 bài viết (4%)
  1
 • 193 bài viết (3%)
  2
 • 102 bài viết (1%)
  3
 • 161 bài viết (2%)
  4
 • 503 bài viết (7%)
  5
 • 490 bài viết (7%)
  6
 • 508 bài viết (7%)
  7
 • 454 bài viết (6%)
  8
 • 529 bài viết (7%)
  9
 • 442 bài viết (6%)
  10
 • 317 bài viết (4%)
  11
 • 246 bài viết (3%)
  12
 • 226 bài viết (3%)
  13
 • 250 bài viết (4%)
  14
 • 264 bài viết (4%)
  15
 • 328 bài viết (5%)
  16
 • 235 bài viết (3%)
  17
 • 167 bài viết (2%)
  18
 • 124 bài viết (2%)
  19
 • 196 bài viết (3%)
  20
 • 187 bài viết (3%)
  21
 • 237 bài viết (3%)
  22
 • 360 bài viết (5%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Hà Tĩnh
852 bài viết của thành viên 6906 bài viết (12.34%)
852
Các chương trình khác
611 bài viết của thành viên 6906 bài viết (8.85%)
611
Tp.HCM
444 bài viết của thành viên 6906 bài viết (6.43%)
444
Thừa Thiên - Huế
310 bài viết của thành viên 6906 bài viết (4.49%)
310
Quảng Nam
256 bài viết của thành viên 6906 bài viết (3.71%)
256
Mai Táng Từ Thiện
232 bài viết của thành viên 6906 bài viết (3.36%)
232
Quán cơm 2.000 đồng
219 bài viết của thành viên 6906 bài viết (3.17%)
219
Nghệ An
205 bài viết của thành viên 6906 bài viết (2.97%)
205
Đồng Nai
190 bài viết của thành viên 6906 bài viết (2.75%)
190
Nồi cháo từ thiện
168 bài viết của thành viên 6906 bài viết (2.43%)
168

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Khu vực Bắc Trung Bộ
2 bài viết trên mục 3 bài viết (66.67%)
66,67%
Tặng xe lăn - Xe lắc
63 bài viết trên mục 162 bài viết (38.89%)
38,89%
Mai Táng Từ Thiện
232 bài viết trên mục 951 bài viết (24.40%)
24,40%
Hà Tĩnh
852 bài viết trên mục 3864 bài viết (22.05%)
22,05%
Khu vực Tây Bắc
46 bài viết trên mục 235 bài viết (19.57%)
19,57%
Long An
87 bài viết trên mục 540 bài viết (16.11%)
16,11%
Đồng Tháp
36 bài viết trên mục 269 bài viết (13.38%)
13,38%
Bình Dương
56 bài viết trên mục 441 bài viết (12.70%)
12,70%
Ngân hàng từ thiện
102 bài viết trên mục 866 bài viết (11.78%)
11,78%
Nghệ An
205 bài viết trên mục 1749 bài viết (11.72%)
11,72%