Người Tôi Cưu Mang
Tin vào Lòng Nhân Ái

News:

 • ĐẠI DIỆN BQT: Nguyễn Hồng Ánh - Tel: 091 6092600
  Email: ntcm2007@gmail.com
  TÀI KHOẢN ĐÓNG GÓP: Trần Thị Kim Phượng  0061001043010 VietcomBank Nha Trang
  Diễn đàn cũ http://old.nguoitoicuumang.com
 • KỸ NIỆM NGÀY ĐỎ LỬA
    NỒI CHÁO BV NHI THANH HOÁ - 7/7/2011
  4 NĂM ĐI CÙNG NGƯỜI KHĂN KHÓ

News

KỸ NIỆM NGÀY ĐỎ LỬA
  NỒI CHÁO BV NHI THANH HOÁ - 7/7/2011
4 NĂM ĐI CÙNG NGƯỜI KHĂN KHÓ

General Statistics - banbe6x

Total Time Spent Online:
3 days, 12 hours and 12 minutes.
Total Posts:
7.119 posts
Total Topics Started:
94 topics
Number of Polls Created:
0 polls
Number of Votes Cast:
0 votes

Posting Activity By Time

 • 279 posts (4%)
  0
 • 260 posts (4%)
  1
 • 194 posts (3%)
  2
 • 106 posts (1%)
  3
 • 173 posts (2%)
  4
 • 530 posts (7%)
  5
 • 503 posts (7%)
  6
 • 524 posts (7%)
  7
 • 472 posts (6%)
  8
 • 539 posts (7%)
  9
 • 449 posts (6%)
  10
 • 322 posts (4%)
  11
 • 256 posts (4%)
  12
 • 234 posts (3%)
  13
 • 260 posts (4%)
  14
 • 280 posts (4%)
  15
 • 349 posts (5%)
  16
 • 240 posts (3%)
  17
 • 171 posts (2%)
  18
 • 128 posts (2%)
  19
 • 199 posts (3%)
  20
 • 194 posts (3%)
  21
 • 245 posts (3%)
  22
 • 362 posts (5%)
  23

Most Popular Boards By Posts

Hà Tĩnh
884 posts of the member's 7119 posts (12.42%)
884
Các chương trình khác
631 posts of the member's 7119 posts (8.86%)
631
Tp.HCM
466 posts of the member's 7119 posts (6.55%)
466
Thừa Thiên - Huế
313 posts of the member's 7119 posts (4.40%)
313
Quảng Nam
262 posts of the member's 7119 posts (3.68%)
262
Mai Táng Từ Thiện
232 posts of the member's 7119 posts (3.26%)
232
Quán cơm 2.000 đồng
231 posts of the member's 7119 posts (3.24%)
231
Nghệ An
213 posts of the member's 7119 posts (2.99%)
213
Đồng Nai
190 posts of the member's 7119 posts (2.67%)
190
Nồi cháo từ thiện
180 posts of the member's 7119 posts (2.53%)
180

Most Popular Boards By Activity

Khu vực Bắc Trung Bộ
2 posts of the board's 3 posts (66.67%)
66,67%
Tặng xe lăn - Xe lắc
67 posts of the board's 174 posts (38.51%)
38,51%
Mai Táng Từ Thiện
232 posts of the board's 951 posts (24.40%)
24,40%
Hà Tĩnh
884 posts of the board's 3998 posts (22.11%)
22,11%
Khu vực Tây Bắc
46 posts of the board's 237 posts (19.41%)
19,41%
Long An
90 posts of the board's 551 posts (16.33%)
16,33%
Đồng Tháp
36 posts of the board's 269 posts (13.38%)
13,38%
Bình Dương
56 posts of the board's 441 posts (12.70%)
12,70%
Ngân hàng từ thiện
104 posts of the board's 869 posts (11.97%)
11,97%
Nghệ An
213 posts of the board's 1790 posts (11.90%)
11,90%