Người Tôi Cưu Mang
Người Tôi Cưu Mang
Tin vào Lòng Nhân Ái

Tin chung:

Tin chung

ĐẠI DIỆN BQT: Nguyễn Hồng Ánh - Tel: 091 6092600
Email: ntcm2007@gmail.com
TÀI KHOẢN ĐÓNG GÓP: Trần Thị Kim Phượng  0061001043010 VietcomBank Nha Trang
Diễn đàn cũ http://old.nguoitoicuumang.com

Các thống kê chung - DucTai

Tổng thời gian vào diễn đàn:
2 ngày, 15 giờ và 55 phút.
Tổng bài viết:
167 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
13 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 2 bài viết (1%)
  0
 • 0 bài viết (0%)
  1
 • 0 bài viết (0%)
  2
 • 0 bài viết (0%)
  3
 • 0 bài viết (0%)
  4
 • 1 bài viết (1%)
  5
 • 2 bài viết (1%)
  6
 • 4 bài viết (2%)
  7
 • 11 bài viết (6%)
  8
 • 19 bài viết (11%)
  9
 • 9 bài viết (5%)
  10
 • 19 bài viết (11%)
  11
 • 7 bài viết (4%)
  12
 • 11 bài viết (6%)
  13
 • 10 bài viết (6%)
  14
 • 14 bài viết (8%)
  15
 • 9 bài viết (5%)
  16
 • 17 bài viết (10%)
  17
 • 4 bài viết (2%)
  18
 • 6 bài viết (4%)
  19
 • 6 bài viết (4%)
  20
 • 4 bài viết (2%)
  21
 • 7 bài viết (4%)
  22
 • 9 bài viết (5%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Long An
33 bài viết của thành viên 167 bài viết (19.76%)
33
Mai Táng Từ Thiện
24 bài viết của thành viên 167 bài viết (14.37%)
24
Các chương trình khác
12 bài viết của thành viên 167 bài viết (7.19%)
12
Chưa Cần Giúp Đỡ
10 bài viết của thành viên 167 bài viết (5.99%)
10
Quán cơm 2.000 đồng
10 bài viết của thành viên 167 bài viết (5.99%)
10
Hoàn cảnh chờ xác minh
9 bài viết của thành viên 167 bài viết (5.39%)
9
Tp.HCM
8 bài viết của thành viên 167 bài viết (4.79%)
8
Lâm Đồng
7 bài viết của thành viên 167 bài viết (4.19%)
7
Nồi cháo từ thiện
7 bài viết của thành viên 167 bài viết (4.19%)
7
Tặng xe lăn - Xe lắc
6 bài viết của thành viên 167 bài viết (3.59%)
6

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Long An
33 bài viết trên mục 571 bài viết (5.78%)
5,78%
Tặng xe lăn - Xe lắc
6 bài viết trên mục 174 bài viết (3.45%)
3,45%
Mai Táng Từ Thiện
24 bài viết trên mục 989 bài viết (2.43%)
2,43%
Thái Bình
2 bài viết trên mục 112 bài viết (1.79%)
1,79%
Lâm Đồng
7 bài viết trên mục 397 bài viết (1.76%)
1,76%
___CẦN GIÚP ĐỠ___
2 bài viết trên mục 211 bài viết (0.95%)
0,95%
Khu vực Nam Trung Bộ
6 bài viết trên mục 691 bài viết (0.87%)
0,87%
Đồng Tháp
2 bài viết trên mục 280 bài viết (0.71%)
0,71%
Chưa Cần Giúp Đỡ
10 bài viết trên mục 1637 bài viết (0.61%)
0,61%
Quán cơm 2.000 đồng
10 bài viết trên mục 2337 bài viết (0.43%)
0,43%