Người Tôi Cưu Mang
Người Tôi Cưu Mang
Tin vào Lòng Nhân Ái

Tin chung:

Tin chung

NTCM CHUNG SỨC
HÀNH TRÌNH VỀ SƠN LA

Các thống kê chung - hkfami

Tổng thời gian vào diễn đàn:
0 phút.
Tổng bài viết:
746 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
19 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 1 bài viết (0%)
  0
 • 0 bài viết (0%)
  1
 • 0 bài viết (0%)
  2
 • 0 bài viết (0%)
  3
 • 0 bài viết (0%)
  4
 • 0 bài viết (0%)
  5
 • 14 bài viết (2%)
  6
 • 68 bài viết (9%)
  7
 • 111 bài viết (15%)
  8
 • 97 bài viết (13%)
  9
 • 55 bài viết (7%)
  10
 • 34 bài viết (5%)
  11
 • 37 bài viết (5%)
  12
 • 30 bài viết (4%)
  13
 • 35 bài viết (5%)
  14
 • 46 bài viết (6%)
  15
 • 57 bài viết (8%)
  16
 • 37 bài viết (5%)
  17
 • 32 bài viết (4%)
  18
 • 17 bài viết (2%)
  19
 • 19 bài viết (3%)
  20
 • 29 bài viết (4%)
  21
 • 21 bài viết (3%)
  22
 • 6 bài viết (1%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Các chương trình khác
219 bài viết của thành viên 746 bài viết (29.36%)
219
Tp.HCM
118 bài viết của thành viên 746 bài viết (15.82%)
118
Tiền Giang
46 bài viết của thành viên 746 bài viết (6.17%)
46
Quán trà ntcm
26 bài viết của thành viên 746 bài viết (3.49%)
26
Chưa Cần Giúp Đỡ
24 bài viết của thành viên 746 bài viết (3.22%)
24
Vĩnh Long
23 bài viết của thành viên 746 bài viết (3.08%)
23
Quảng Nam
22 bài viết của thành viên 746 bài viết (2.95%)
22
Khu vực Miền Tây
18 bài viết của thành viên 746 bài viết (2.41%)
18
Quán cơm 2.000 đồng
16 bài viết của thành viên 746 bài viết (2.14%)
16
Nồi cháo từ thiện
14 bài viết của thành viên 746 bài viết (1.88%)
14

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

KV Tp.HCM - Miền Đông
12 bài viết trên mục 328 bài viết (3.66%)
3,66%
Vĩnh Long
23 bài viết trên mục 749 bài viết (3.07%)
3,07%
Tiền Giang
46 bài viết trên mục 2062 bài viết (2.23%)
2,23%
Quán trà ntcm
26 bài viết trên mục 1435 bài viết (1.81%)
1,81%
Khu vực Miền Tây
18 bài viết trên mục 1077 bài viết (1.67%)
1,67%
Các chương trình khác
219 bài viết trên mục 13152 bài viết (1.67%)
1,67%
Tp.HCM
118 bài viết trên mục 7704 bài viết (1.53%)
1,53%
Chưa Cần Giúp Đỡ
24 bài viết trên mục 1637 bài viết (1.47%)
1,47%
An Giang
7 bài viết trên mục 536 bài viết (1.31%)
1,31%
Ngân hàng từ thiện
9 bài viết trên mục 873 bài viết (1.03%)
1,03%