Người Tôi Cưu Mang
Người Tôi Cưu Mang
Tin vào Lòng Nhân Ái

Tin chung:

Tin chung

NTCM CHUNG SỨC
HÀNH TRÌNH VỀ SƠN LA

Các thống kê chung - qdiso

Tổng thời gian vào diễn đàn:
49 phút.
Tổng bài viết:
209 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
13 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 2 bài viết (1%)
  0
 • 0 bài viết (0%)
  1
 • 1 bài viết (0%)
  2
 • 0 bài viết (0%)
  3
 • 0 bài viết (0%)
  4
 • 0 bài viết (0%)
  5
 • 1 bài viết (0%)
  6
 • 3 bài viết (1%)
  7
 • 13 bài viết (6%)
  8
 • 16 bài viết (7%)
  9
 • 11 bài viết (5%)
  10
 • 9 bài viết (4%)
  11
 • 4 bài viết (2%)
  12
 • 4 bài viết (2%)
  13
 • 5 bài viết (2%)
  14
 • 10 bài viết (4%)
  15
 • 9 bài viết (4%)
  16
 • 5 bài viết (2%)
  17
 • 5 bài viết (2%)
  18
 • 9 bài viết (4%)
  19
 • 26 bài viết (12%)
  20
 • 38 bài viết (17%)
  21
 • 43 bài viết (19%)
  22
 • 12 bài viết (5%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Thanh Hóa
102 bài viết của thành viên 209 bài viết (48.80%)
102
Các chương trình khác
65 bài viết của thành viên 209 bài viết (31.10%)
65
Ngôi nhà mơ ước
24 bài viết của thành viên 209 bài viết (11.48%)
24
Nồi cháo từ thiện
20 bài viết của thành viên 209 bài viết (9.57%)
20
Hoàn cảnh chờ xác minh
10 bài viết của thành viên 209 bài viết (4.78%)
10
___CẦN GIÚP ĐỠ___
4 bài viết của thành viên 209 bài viết (1.91%)
4
Tâm sự - Chia sẻ
1 bài viết của thành viên 209 bài viết (0.48%)
1

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Thanh Hóa
102 bài viết trên mục 601 bài viết (16.97%)
16,97%
___CẦN GIÚP ĐỠ___
4 bài viết trên mục 224 bài viết (1.79%)
1,79%
Ngôi nhà mơ ước
24 bài viết trên mục 1792 bài viết (1.34%)
1,34%
Các chương trình khác
65 bài viết trên mục 13145 bài viết (0.49%)
0,49%
Nồi cháo từ thiện
20 bài viết trên mục 4454 bài viết (0.45%)
0,45%
Hoàn cảnh chờ xác minh
10 bài viết trên mục 2430 bài viết (0.41%)
0,41%
Tâm sự - Chia sẻ
1 bài viết trên mục 2653 bài viết (0.04%)
0,04%