Tin chung

ĐẠI DIỆN BQT: Nguyễn Hồng Ánh - Tel: 091 6092600
Email: ntcm2007@gmail.com
TÀI KHOẢN ĐÓNG GÓP: Trần Thị Kim Phượng 0061001043010 VietcomBank Nha Trang
Diễn đàn cũ http://old.nguoitoicuumang.com

Các thống kê chung - asian

Tổng thời gian vào diễn đàn:
0 phút.
Tổng bài viết:
368 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
45 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 54 bài viết (15%)
  0
 • 1 bài viết (0%)
  1
 • 3 bài viết (1%)
  2
 • 2 bài viết (1%)
  3
 • 0 bài viết (0%)
  4
 • 1 bài viết (0%)
  5
 • 0 bài viết (0%)
  6
 • 3 bài viết (1%)
  7
 • 8 bài viết (2%)
  8
 • 23 bài viết (6%)
  9
 • 21 bài viết (6%)
  10
 • 15 bài viết (4%)
  11
 • 13 bài viết (4%)
  12
 • 18 bài viết (5%)
  13
 • 10 bài viết (3%)
  14
 • 18 bài viết (5%)
  15
 • 15 bài viết (4%)
  16
 • 11 bài viết (3%)
  17
 • 10 bài viết (3%)
  18
 • 6 bài viết (2%)
  19
 • 7 bài viết (2%)
  20
 • 21 bài viết (6%)
  21
 • 59 bài viết (16%)
  22
 • 51 bài viết (14%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Các chương trình khác
111 bài viết của thành viên 368 bài viết (30.16%)
111
KV Tp.HCM - Miền Đông
32 bài viết của thành viên 368 bài viết (8.70%)
32
Tâm sự - Chia sẻ
24 bài viết của thành viên 368 bài viết (6.52%)
24
Tp.HCM
17 bài viết của thành viên 368 bài viết (4.62%)
17
Ngôi nhà mơ ước
16 bài viết của thành viên 368 bài viết (4.35%)
16
Quán trà ntcm
15 bài viết của thành viên 368 bài viết (4.08%)
15
Nồi cháo từ thiện
15 bài viết của thành viên 368 bài viết (4.08%)
15
Khu vực Tây Nguyên
10 bài viết của thành viên 368 bài viết (2.72%)
10
Thông báo
9 bài viết của thành viên 368 bài viết (2.45%)
9
Kỹ năng sống
8 bài viết của thành viên 368 bài viết (2.17%)
8

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

KV Tp.HCM - Miền Đông
32 bài viết trên mục 329 bài viết (9.73%)
9,73%
Tin tức - Lịch hoạt động
2 bài viết trên mục 91 bài viết (2.20%)
2,20%
Khu vực Tây Nguyên
10 bài viết trên mục 458 bài viết (2.18%)
2,18%
Kỹ năng sống
8 bài viết trên mục 606 bài viết (1.32%)
1,32%
Đăk Lăk
8 bài viết trên mục 730 bài viết (1.10%)
1,10%
Thông báo
9 bài viết trên mục 858 bài viết (1.05%)
1,05%
Quán trà ntcm
15 bài viết trên mục 1435 bài viết (1.05%)
1,05%
Tâm sự - Chia sẻ
24 bài viết trên mục 2660 bài viết (0.90%)
0,90%
Ngôi nhà mơ ước
16 bài viết trên mục 1801 bài viết (0.89%)
0,89%
Các chương trình khác
111 bài viết trên mục 13197 bài viết (0.84%)
0,84%