Tin chung

ĐẠI DIỆN BQT: Nguyễn Hồng Ánh - Tel: 091 6092600
Email: ntcm2007@gmail.com
TÀI KHOẢN ĐÓNG GÓP: Trần Thị Kim Phượng 0061001043010 VietcomBank Nha Trang
Diễn đàn cũ http://old.nguoitoicuumang.com

Các thống kê chung - ngotantrungct

Tổng thời gian vào diễn đàn:
0 phút.
Tổng bài viết:
6 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
1 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 0 bài viết (0%)
  0
 • 0 bài viết (0%)
  1
 • 0 bài viết (0%)
  2
 • 0 bài viết (0%)
  3
 • 0 bài viết (0%)
  4
 • 0 bài viết (0%)
  5
 • 0 bài viết (0%)
  6
 • 0 bài viết (0%)
  7
 • 0 bài viết (0%)
  8
 • 0 bài viết (0%)
  9
 • 0 bài viết (0%)
  10
 • 0 bài viết (0%)
  11
 • 2 bài viết (33%)
  12
 • 1 bài viết (17%)
  13
 • 0 bài viết (0%)
  14
 • 0 bài viết (0%)
  15
 • 0 bài viết (0%)
  16
 • 0 bài viết (0%)
  17
 • 0 bài viết (0%)
  18
 • 1 bài viết (17%)
  19
 • 2 bài viết (33%)
  20
 • 0 bài viết (0%)
  21
 • 0 bài viết (0%)
  22
 • 0 bài viết (0%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Cần Thơ
3 bài viết của thành viên 6 bài viết (50.00%)
3
Các chương trình khác
1 bài viết của thành viên 6 bài viết (16.67%)
1
Chưa Cần Giúp Đỡ
1 bài viết của thành viên 6 bài viết (16.67%)
1
Tiền Giang
1 bài viết của thành viên 6 bài viết (16.67%)
1

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Cần Thơ
3 bài viết trên mục 1002 bài viết (0.30%)
0,30%
Chưa Cần Giúp Đỡ
1 bài viết trên mục 1641 bài viết (0.06%)
0,06%
Tiền Giang
1 bài viết trên mục 2062 bài viết (0.05%)
0,05%
Các chương trình khác
1 bài viết trên mục 13197 bài viết (0.01%)
0,01%