Tin chung

ĐẠI DIỆN BQT: Nguyễn Hồng Ánh - Tel: 091 6092600
Email: ntcm2007@gmail.com
TÀI KHOẢN ĐÓNG GÓP: Trần Thị Kim Phượng 0061001043010 VietcomBank Nha Trang
Diễn đàn cũ http://old.nguoitoicuumang.com

Các thống kê chung - y tinh

Tổng thời gian vào diễn đàn:
0 phút.
Tổng bài viết:
335 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
18 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 8 bài viết (2%)
  0
 • 2 bài viết (1%)
  1
 • 0 bài viết (0%)
  2
 • 0 bài viết (0%)
  3
 • 0 bài viết (0%)
  4
 • 0 bài viết (0%)
  5
 • 4 bài viết (1%)
  6
 • 1 bài viết (0%)
  7
 • 9 bài viết (3%)
  8
 • 14 bài viết (4%)
  9
 • 12 bài viết (3%)
  10
 • 8 bài viết (2%)
  11
 • 23 bài viết (7%)
  12
 • 16 bài viết (5%)
  13
 • 15 bài viết (4%)
  14
 • 31 bài viết (9%)
  15
 • 19 bài viết (6%)
  16
 • 14 bài viết (4%)
  17
 • 4 bài viết (1%)
  18
 • 14 bài viết (4%)
  19
 • 38 bài viết (11%)
  20
 • 45 bài viết (13%)
  21
 • 38 bài viết (11%)
  22
 • 30 bài viết (9%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Đồng Nai
227 bài viết của thành viên 335 bài viết (67.76%)
227
Mai Táng Từ Thiện
54 bài viết của thành viên 335 bài viết (16.12%)
54
Các chương trình khác
21 bài viết của thành viên 335 bài viết (6.27%)
21
Bà Rịa – Vũng Tàu
8 bài viết của thành viên 335 bài viết (2.39%)
8
Tâm sự - Chia sẻ
7 bài viết của thành viên 335 bài viết (2.09%)
7
Chưa Cần Giúp Đỡ
7 bài viết của thành viên 335 bài viết (2.09%)
7
Cập nhật chuyển Tiền, Hàng và Thu - Chi
5 bài viết của thành viên 335 bài viết (1.49%)
5
Hoàn cảnh chờ xác minh
3 bài viết của thành viên 335 bài viết (0.90%)
3
Tp.HCM
3 bài viết của thành viên 335 bài viết (0.90%)
3
___CẦN GIÚP ĐỠ___
2 bài viết của thành viên 335 bài viết (0.60%)
2

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Đồng Nai
227 bài viết trên mục 2343 bài viết (9.69%)
9,69%
Mai Táng Từ Thiện
54 bài viết trên mục 1005 bài viết (5.37%)
5,37%
___CẦN GIÚP ĐỠ___
2 bài viết trên mục 226 bài viết (0.89%)
0,89%
Bình Dương
2 bài viết trên mục 441 bài viết (0.45%)
0,45%
Chưa Cần Giúp Đỡ
7 bài viết trên mục 1641 bài viết (0.43%)
0,43%
Bà Rịa – Vũng Tàu
8 bài viết trên mục 2583 bài viết (0.31%)
0,31%
Tâm sự - Chia sẻ
7 bài viết trên mục 2660 bài viết (0.26%)
0,26%
Kỹ năng sống
1 bài viết trên mục 606 bài viết (0.17%)
0,17%
Các chương trình khác
21 bài viết trên mục 13197 bài viết (0.16%)
0,16%
Hoàn cảnh chờ xác minh
3 bài viết trên mục 2409 bài viết (0.12%)
0,12%