Người Tôi Cưu Mang
Người Tôi Cưu Mang
Tin vào Lòng Nhân Ái

Tin chung:

 • ĐẠI DIỆN BQT: Nguyễn Hồng Ánh - Tel: 091 6092600
  Email: ntcm2007@gmail.com
  TÀI KHOẢN ĐÓNG GÓP: Trần Thị Kim Phượng  0061001043010 VietcomBank Nha Trang
  Diễn đàn cũ http://old.nguoitoicuumang.com
 • CHUNG TAY XÂY DỰNG
    Ngôi Nhà Mơ Ước Số 29 Chị Ka Hiên Thị Đem
  HÃY ĐỒNG HÀNH  Click here

Tin chung

CHUNG TAY XÂY DỰNG
  Ngôi Nhà Mơ Ước Số 29 Chị Ka Hiên Thị Đem
HÃY ĐỒNG HÀNH  Click here

Các thống kê chung - TĐT_QBH

Tổng thời gian vào diễn đàn:
1 giờ và 47 phút.
Tổng bài viết:
52 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
0 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 0 bài viết (0%)
  0
 • 0 bài viết (0%)
  1
 • 0 bài viết (0%)
  2
 • 0 bài viết (0%)
  3
 • 0 bài viết (0%)
  4
 • 0 bài viết (0%)
  5
 • 0 bài viết (0%)
  6
 • 2 bài viết (4%)
  7
 • 10 bài viết (19%)
  8
 • 4 bài viết (8%)
  9
 • 5 bài viết (9%)
  10
 • 2 bài viết (4%)
  11
 • 2 bài viết (4%)
  12
 • 0 bài viết (0%)
  13
 • 5 bài viết (9%)
  14
 • 6 bài viết (11%)
  15
 • 3 bài viết (6%)
  16
 • 4 bài viết (8%)
  17
 • 4 bài viết (8%)
  18
 • 2 bài viết (4%)
  19
 • 0 bài viết (0%)
  20
 • 1 bài viết (2%)
  21
 • 2 bài viết (4%)
  22
 • 1 bài viết (2%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Nồi cháo từ thiện
28 bài viết của thành viên 52 bài viết (53.85%)
28
Quảng Bình
15 bài viết của thành viên 52 bài viết (28.85%)
15
Các chương trình khác
8 bài viết của thành viên 52 bài viết (15.38%)
8
Thông báo
2 bài viết của thành viên 52 bài viết (3.85%)
2

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Quảng Bình
15 bài viết trên mục 1199 bài viết (1.25%)
1,25%
Nồi cháo từ thiện
28 bài viết trên mục 4409 bài viết (0.64%)
0,64%
Thông báo
2 bài viết trên mục 851 bài viết (0.23%)
0,24%
Các chương trình khác
8 bài viết trên mục 13112 bài viết (0.06%)
0,06%