Tin chung

ĐẠI DIỆN BQT: Nguyễn Hồng Ánh - Tel: 091 6092600
Email: ntcm2007@gmail.com
TÀI KHOẢN ĐÓNG GÓP: Trần Thị Kim Phượng 0061001043010 VietcomBank Nha Trang
Diễn đàn cũ http://old.nguoitoicuumang.com

Các thống kê chung - cuong.nguyen

Tổng thời gian vào diễn đàn:
0 phút.
Tổng bài viết:
443 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
24 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 11 bài viết (2%)
  0
 • 0 bài viết (0%)
  1
 • 0 bài viết (0%)
  2
 • 0 bài viết (0%)
  3
 • 0 bài viết (0%)
  4
 • 0 bài viết (0%)
  5
 • 0 bài viết (0%)
  6
 • 0 bài viết (0%)
  7
 • 5 bài viết (1%)
  8
 • 29 bài viết (7%)
  9
 • 51 bài viết (12%)
  10
 • 39 bài viết (9%)
  11
 • 12 bài viết (3%)
  12
 • 36 bài viết (8%)
  13
 • 28 bài viết (6%)
  14
 • 40 bài viết (9%)
  15
 • 34 bài viết (8%)
  16
 • 35 bài viết (8%)
  17
 • 14 bài viết (3%)
  18
 • 10 bài viết (2%)
  19
 • 17 bài viết (4%)
  20
 • 41 bài viết (9%)
  21
 • 21 bài viết (5%)
  22
 • 20 bài viết (5%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Thừa Thiên - Huế
72 bài viết của thành viên 443 bài viết (16.25%)
72
Tp.HCM
72 bài viết của thành viên 443 bài viết (16.25%)
72
Quảng Nam
50 bài viết của thành viên 443 bài viết (11.29%)
50
Các chương trình khác
23 bài viết của thành viên 443 bài viết (5.19%)
23
Chưa Cần Giúp Đỡ
22 bài viết của thành viên 443 bài viết (4.97%)
22
Cập nhật chuyển Tiền, Hàng và Thu - Chi
21 bài viết của thành viên 443 bài viết (4.74%)
21
Nam Định
19 bài viết của thành viên 443 bài viết (4.29%)
19
Hà Tĩnh
15 bài viết của thành viên 443 bài viết (3.39%)
15
KV Tp.HCM - Miền Đông
14 bài viết của thành viên 443 bài viết (3.16%)
14
Bến Tre
13 bài viết của thành viên 443 bài viết (2.93%)
13

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Nam Định
19 bài viết trên mục 393 bài viết (4.83%)
4,83%
KV Tp.HCM - Miền Đông
14 bài viết trên mục 329 bài viết (4.26%)
4,26%
Bắc Giang
1 bài viết trên mục 27 bài viết (3.70%)
3,70%
Bến Tre
13 bài viết trên mục 398 bài viết (3.27%)
3,27%
KV Hà Nội-ĐB Sông Hồng
11 bài viết trên mục 388 bài viết (2.84%)
2,84%
Thái Nguyên
1 bài viết trên mục 44 bài viết (2.27%)
2,27%
An Giang
10 bài viết trên mục 536 bài viết (1.87%)
1,87%
Khánh Hoà
6 bài viết trên mục 373 bài viết (1.61%)
1,61%
Hà Nam
7 bài viết trên mục 452 bài viết (1.55%)
1,55%
Thừa Thiên - Huế
72 bài viết trên mục 4751 bài viết (1.52%)
1,52%