Người Tôi Cưu Mang
Người Tôi Cưu Mang
Tin vào Lòng Nhân Ái

Tin chung:

 • ĐẠI DIỆN BQT: Nguyễn Hồng Ánh - Tel: 091 6092600
  Email: ntcm2007@gmail.com
  TÀI KHOẢN ĐÓNG GÓP: Trần Thị Kim Phượng  0061001043010 VietcomBank Nha Trang
  Diễn đàn cũ http://old.nguoitoicuumang.com
 • GÂY QUỸ CHƯƠNG TRÌNH
    Trung thu Bản Si At 2019
  LINK CHƯƠNG TRÌNH   Click here

Tin chung

GÂY QUỸ CHƯƠNG TRÌNH
  Trung thu Bản Si At 2019
LINK CHƯƠNG TRÌNH   Click here

Các thống kê chung - cuong.nguyen

Tổng thời gian vào diễn đàn:
0 phút.
Tổng bài viết:
443 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
24 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 11 bài viết (2%)
  0
 • 0 bài viết (0%)
  1
 • 0 bài viết (0%)
  2
 • 0 bài viết (0%)
  3
 • 0 bài viết (0%)
  4
 • 0 bài viết (0%)
  5
 • 0 bài viết (0%)
  6
 • 0 bài viết (0%)
  7
 • 5 bài viết (1%)
  8
 • 29 bài viết (7%)
  9
 • 51 bài viết (12%)
  10
 • 39 bài viết (9%)
  11
 • 12 bài viết (3%)
  12
 • 36 bài viết (8%)
  13
 • 28 bài viết (6%)
  14
 • 40 bài viết (9%)
  15
 • 34 bài viết (8%)
  16
 • 35 bài viết (8%)
  17
 • 14 bài viết (3%)
  18
 • 10 bài viết (2%)
  19
 • 17 bài viết (4%)
  20
 • 41 bài viết (9%)
  21
 • 21 bài viết (5%)
  22
 • 20 bài viết (5%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Tp.HCM
72 bài viết của thành viên 443 bài viết (16.25%)
72
Thừa Thiên - Huế
72 bài viết của thành viên 443 bài viết (16.25%)
72
Quảng Nam
50 bài viết của thành viên 443 bài viết (11.29%)
50
Các chương trình khác
23 bài viết của thành viên 443 bài viết (5.19%)
23
Chưa Cần Giúp Đỡ
22 bài viết của thành viên 443 bài viết (4.97%)
22
Cập nhật chuyển Tiền, Hàng và Thu - Chi
21 bài viết của thành viên 443 bài viết (4.74%)
21
Nam Định
19 bài viết của thành viên 443 bài viết (4.29%)
19
Hà Tĩnh
15 bài viết của thành viên 443 bài viết (3.39%)
15
KV Tp.HCM - Miền Đông
14 bài viết của thành viên 443 bài viết (3.16%)
14
Bến Tre
13 bài viết của thành viên 443 bài viết (2.93%)
13

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Nam Định
19 bài viết trên mục 393 bài viết (4.83%)
4,83%
KV Tp.HCM - Miền Đông
14 bài viết trên mục 326 bài viết (4.29%)
4,29%
Bắc Giang
1 bài viết trên mục 27 bài viết (3.70%)
3,70%
Bến Tre
13 bài viết trên mục 398 bài viết (3.27%)
3,27%
KV Hà Nội-ĐB Sông Hồng
11 bài viết trên mục 385 bài viết (2.86%)
2,86%
Thái Nguyên
1 bài viết trên mục 44 bài viết (2.27%)
2,27%
An Giang
10 bài viết trên mục 536 bài viết (1.87%)
1,87%
Khánh Hoà
6 bài viết trên mục 368 bài viết (1.63%)
1,63%
Hà Nam
7 bài viết trên mục 452 bài viết (1.55%)
1,55%
Thừa Thiên - Huế
72 bài viết trên mục 4750 bài viết (1.52%)
1,52%