Tin chung

NTCM
MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 13!15 - 01 - 2020

Các thống kê chung - maitramtg

Tổng thời gian vào diễn đàn:
4 ngày, 15 giờ và 44 phút.
Tổng bài viết:
372 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
13 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 18 bài viết (5%)
  0
 • 6 bài viết (2%)
  1
 • 0 bài viết (0%)
  2
 • 0 bài viết (0%)
  3
 • 6 bài viết (2%)
  4
 • 5 bài viết (1%)
  5
 • 8 bài viết (2%)
  6
 • 5 bài viết (1%)
  7
 • 3 bài viết (1%)
  8
 • 6 bài viết (2%)
  9
 • 6 bài viết (2%)
  10
 • 19 bài viết (5%)
  11
 • 20 bài viết (5%)
  12
 • 19 bài viết (5%)
  13
 • 18 bài viết (5%)
  14
 • 17 bài viết (4%)
  15
 • 19 bài viết (5%)
  16
 • 18 bài viết (5%)
  17
 • 25 bài viết (6%)
  18
 • 26 bài viết (7%)
  19
 • 43 bài viết (11%)
  20
 • 48 bài viết (12%)
  21
 • 30 bài viết (8%)
  22
 • 21 bài viết (5%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Hà Tĩnh
72 bài viết của thành viên 372 bài viết (19.35%)
72
Tiền Giang
67 bài viết của thành viên 372 bài viết (18.01%)
67
Nghệ An
48 bài viết của thành viên 372 bài viết (12.90%)
48
Khu vực Nam Trung Bộ
30 bài viết của thành viên 372 bài viết (8.06%)
30
Tp.HCM
28 bài viết của thành viên 372 bài viết (7.53%)
28
Các chương trình khác
12 bài viết của thành viên 372 bài viết (3.23%)
12
Trà Vinh
10 bài viết của thành viên 372 bài viết (2.69%)
10
Đồng Tháp
10 bài viết của thành viên 372 bài viết (2.69%)
10
Quán cơm 2.000 đồng
9 bài viết của thành viên 372 bài viết (2.42%)
9
Bà Rịa – Vũng Tàu
8 bài viết của thành viên 372 bài viết (2.15%)
8

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Khu vực Nam Trung Bộ
30 bài viết trên mục 681 bài viết (4.41%)
4,41%
Đồng Tháp
10 bài viết trên mục 294 bài viết (3.40%)
3,40%
Tiền Giang
67 bài viết trên mục 2062 bài viết (3.25%)
3,25%
Tặng xe lăn - Xe lắc
5 bài viết trên mục 174 bài viết (2.87%)
2,87%
Nghệ An
48 bài viết trên mục 1978 bài viết (2.43%)
2,43%
Góc tưởng nhớ
3 bài viết trên mục 138 bài viết (2.17%)
2,17%
Lâm Đồng
7 bài viết trên mục 397 bài viết (1.76%)
1,76%
Hà Tĩnh
72 bài viết trên mục 4499 bài viết (1.60%)
1,60%
Bình Dương
4 bài viết trên mục 441 bài viết (0.91%)
0,91%
Long An
5 bài viết trên mục 581 bài viết (0.86%)
0,86%