Người Tôi Cưu Mang
Người Tôi Cưu Mang
Tin vào Lòng Nhân Ái

Tin chung:

Tin chung

NTCM CHUNG SỨC
HÀNH TRÌNH VỀ SƠN LA

Các thống kê chung - Sẻ Chia

Tổng thời gian vào diễn đàn:
9 giờ và 34 phút.
Tổng bài viết:
102 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
0 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 4 bài viết (4%)
  0
 • 2 bài viết (2%)
  1
 • 0 bài viết (0%)
  2
 • 0 bài viết (0%)
  3
 • 6 bài viết (6%)
  4
 • 1 bài viết (1%)
  5
 • 3 bài viết (3%)
  6
 • 17 bài viết (17%)
  7
 • 4 bài viết (4%)
  8
 • 11 bài viết (11%)
  9
 • 5 bài viết (5%)
  10
 • 0 bài viết (0%)
  11
 • 6 bài viết (6%)
  12
 • 4 bài viết (4%)
  13
 • 0 bài viết (0%)
  14
 • 3 bài viết (3%)
  15
 • 5 bài viết (5%)
  16
 • 4 bài viết (4%)
  17
 • 6 bài viết (6%)
  18
 • 2 bài viết (2%)
  19
 • 1 bài viết (1%)
  20
 • 13 bài viết (13%)
  21
 • 4 bài viết (4%)
  22
 • 1 bài viết (1%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Hà Tĩnh
30 bài viết của thành viên 102 bài viết (29.41%)
30
Các chương trình khác
14 bài viết của thành viên 102 bài viết (13.73%)
14
Quảng Nam
10 bài viết của thành viên 102 bài viết (9.80%)
10
Nghệ An
7 bài viết của thành viên 102 bài viết (6.86%)
7
Tp.HCM
6 bài viết của thành viên 102 bài viết (5.88%)
6
Nồi cháo từ thiện
5 bài viết của thành viên 102 bài viết (4.90%)
5
Thái Bình
5 bài viết của thành viên 102 bài viết (4.90%)
5
Ý kiến đóng góp
4 bài viết của thành viên 102 bài viết (3.92%)
4
Mai Táng Từ Thiện
3 bài viết của thành viên 102 bài viết (2.94%)
3
Thanh Hóa
3 bài viết của thành viên 102 bài viết (2.94%)
3

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Thái Bình
5 bài viết trên mục 94 bài viết (5.32%)
5,32%
Hà Tĩnh
30 bài viết trên mục 4350 bài viết (0.69%)
0,69%
Tặng xe lăn - Xe lắc
1 bài viết trên mục 174 bài viết (0.57%)
0,57%
Ý kiến đóng góp
4 bài viết trên mục 705 bài viết (0.57%)
0,57%
Thanh Hóa
3 bài viết trên mục 601 bài viết (0.50%)
0,50%
___CẦN GIÚP ĐỠ___
1 bài viết trên mục 225 bài viết (0.44%)
0,44%
Nghệ An
7 bài viết trên mục 1896 bài viết (0.37%)
0,37%
Đồng Tháp
1 bài viết trên mục 279 bài viết (0.36%)
0,36%
Mai Táng Từ Thiện
3 bài viết trên mục 987 bài viết (0.30%)
0,30%
Quảng Nam
10 bài viết trên mục 4492 bài viết (0.22%)
0,22%