Người Tôi Cưu Mang
Người Tôi Cưu Mang
Tin vào Lòng Nhân Ái

Tin chung:

Tin chung

NTCM CHUNG SỨC
HÀNH TRÌNH VỀ SƠN LA

Các thống kê chung - Quyen_omon

Tổng thời gian vào diễn đàn:
4 giờ và 39 phút.
Tổng bài viết:
1.115 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
11 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 6 bài viết (1%)
  0
 • 0 bài viết (0%)
  1
 • 1 bài viết (0%)
  2
 • 1 bài viết (0%)
  3
 • 0 bài viết (0%)
  4
 • 0 bài viết (0%)
  5
 • 8 bài viết (1%)
  6
 • 12 bài viết (1%)
  7
 • 29 bài viết (3%)
  8
 • 47 bài viết (4%)
  9
 • 45 bài viết (4%)
  10
 • 38 bài viết (3%)
  11
 • 68 bài viết (6%)
  12
 • 167 bài viết (15%)
  13
 • 161 bài viết (14%)
  14
 • 99 bài viết (9%)
  15
 • 55 bài viết (5%)
  16
 • 53 bài viết (5%)
  17
 • 57 bài viết (5%)
  18
 • 45 bài viết (4%)
  19
 • 59 bài viết (5%)
  20
 • 95 bài viết (8%)
  21
 • 56 bài viết (5%)
  22
 • 23 bài viết (2%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Cập nhật chuyển Tiền, Hàng và Thu - Chi
462 bài viết của thành viên 1115 bài viết (41.43%)
462
Trà Vinh
110 bài viết của thành viên 1115 bài viết (9.87%)
110
Quán cơm 2.000 đồng
108 bài viết của thành viên 1115 bài viết (9.69%)
108
Cần Thơ
73 bài viết của thành viên 1115 bài viết (6.55%)
73
Khu vực Miền Tây
45 bài viết của thành viên 1115 bài viết (4.04%)
45
Thừa Thiên - Huế
41 bài viết của thành viên 1115 bài viết (3.68%)
41
Tiền Giang
35 bài viết của thành viên 1115 bài viết (3.14%)
35
Quảng Nam
30 bài viết của thành viên 1115 bài viết (2.69%)
30
Hà Tĩnh
24 bài viết của thành viên 1115 bài viết (2.15%)
24
Vĩnh Long
21 bài viết của thành viên 1115 bài viết (1.88%)
21

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Trà Vinh
110 bài viết trên mục 1317 bài viết (8.35%)
8,35%
Cần Thơ
73 bài viết trên mục 1002 bài viết (7.29%)
7,29%
Cập nhật chuyển Tiền, Hàng và Thu - Chi
462 bài viết trên mục 9179 bài viết (5.03%)
5,03%
Quán cơm 2.000 đồng
108 bài viết trên mục 2337 bài viết (4.62%)
4,62%
Khu vực Miền Tây
45 bài viết trên mục 1077 bài viết (4.18%)
4,18%
Đồng Tháp
11 bài viết trên mục 279 bài viết (3.94%)
3,94%
Vĩnh Long
21 bài viết trên mục 749 bài viết (2.80%)
2,80%
Tp.Đà Nẵng
15 bài viết trên mục 750 bài viết (2.00%)
2,00%
Tiền Giang
35 bài viết trên mục 2062 bài viết (1.70%)
1,70%
Long An
9 bài viết trên mục 571 bài viết (1.58%)
1,58%