Người Tôi Cưu Mang
Người Tôi Cưu Mang
Tin vào Lòng Nhân Ái

Tin chung:

Tin chung

ĐẠI DIỆN BQT: Nguyễn Hồng Ánh - Tel: 091 6092600
Email: ntcm2007@gmail.com
TÀI KHOẢN ĐÓNG GÓP: Trần Thị Kim Phượng  0061001043010 VietcomBank Nha Trang
Diễn đàn cũ http://old.nguoitoicuumang.com

Các thống kê chung - lathuvang

Tổng thời gian vào diễn đàn:
1 ngày, 52 phút.
Tổng bài viết:
4.023 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
43 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 90 bài viết (2%)
  0
 • 32 bài viết (1%)
  1
 • 7 bài viết (0%)
  2
 • 8 bài viết (0%)
  3
 • 15 bài viết (0%)
  4
 • 9 bài viết (0%)
  5
 • 38 bài viết (1%)
  6
 • 27 bài viết (1%)
  7
 • 65 bài viết (2%)
  8
 • 266 bài viết (7%)
  9
 • 411 bài viết (10%)
  10
 • 236 bài viết (6%)
  11
 • 164 bài viết (4%)
  12
 • 227 bài viết (6%)
  13
 • 421 bài viết (10%)
  14
 • 332 bài viết (8%)
  15
 • 265 bài viết (7%)
  16
 • 105 bài viết (3%)
  17
 • 104 bài viết (3%)
  18
 • 102 bài viết (3%)
  19
 • 219 bài viết (5%)
  20
 • 362 bài viết (9%)
  21
 • 320 bài viết (8%)
  22
 • 231 bài viết (6%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Cập nhật chuyển Tiền, Hàng và Thu - Chi
2546 bài viết của thành viên 4023 bài viết (63.29%)
2546
Nồi cháo từ thiện
192 bài viết của thành viên 4023 bài viết (4.77%)
192
Các chương trình khác
166 bài viết của thành viên 4023 bài viết (4.13%)
166
Quán cơm 2.000 đồng
143 bài viết của thành viên 4023 bài viết (3.55%)
143
Quảng Nam
72 bài viết của thành viên 4023 bài viết (1.79%)
72
Tp.HCM
57 bài viết của thành viên 4023 bài viết (1.42%)
57
Tiền Giang
53 bài viết của thành viên 4023 bài viết (1.32%)
53
Thừa Thiên - Huế
52 bài viết của thành viên 4023 bài viết (1.29%)
52
Bà Rịa – Vũng Tàu
43 bài viết của thành viên 4023 bài viết (1.07%)
43
Thanh Hóa
38 bài viết của thành viên 4023 bài viết (0.94%)
38

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Cập nhật chuyển Tiền, Hàng và Thu - Chi
2546 bài viết trên mục 9184 bài viết (27.72%)
27,72%
Thanh Hóa
38 bài viết trên mục 601 bài viết (6.32%)
6,32%
Quán cơm 2.000 đồng
143 bài viết trên mục 2337 bài viết (6.12%)
6,12%
Đăng ký cưu mang
15 bài viết trên mục 253 bài viết (5.93%)
5,93%
Nồi cháo từ thiện
192 bài viết trên mục 4455 bài viết (4.31%)
4,31%
Phú Thọ
28 bài viết trên mục 660 bài viết (4.24%)
4,24%
Thông báo
33 bài viết trên mục 854 bài viết (3.86%)
3,86%
Long An
22 bài viết trên mục 571 bài viết (3.85%)
3,85%
Vĩnh Long
26 bài viết trên mục 749 bài viết (3.47%)
3,47%
Suất cơm miễn phí cho bệnh nhân nghèo tại các tỉnh thành
10 bài viết trên mục 333 bài viết (3.00%)
3,00%