Tin chung

NTCM
MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 13!15 - 01 - 2020

Các thống kê chung - Tepty

Tổng thời gian vào diễn đàn:
1 giờ và 5 phút.
Tổng bài viết:
774 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
34 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 18 bài viết (2%)
  0
 • 14 bài viết (2%)
  1
 • 5 bài viết (1%)
  2
 • 0 bài viết (0%)
  3
 • 1 bài viết (0%)
  4
 • 0 bài viết (0%)
  5
 • 1 bài viết (0%)
  6
 • 2 bài viết (0%)
  7
 • 14 bài viết (2%)
  8
 • 29 bài viết (4%)
  9
 • 50 bài viết (6%)
  10
 • 63 bài viết (8%)
  11
 • 55 bài viết (7%)
  12
 • 53 bài viết (7%)
  13
 • 92 bài viết (12%)
  14
 • 55 bài viết (7%)
  15
 • 78 bài viết (10%)
  16
 • 104 bài viết (13%)
  17
 • 64 bài viết (8%)
  18
 • 13 bài viết (2%)
  19
 • 12 bài viết (2%)
  20
 • 17 bài viết (2%)
  21
 • 20 bài viết (3%)
  22
 • 28 bài viết (4%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Các chương trình khác
351 bài viết của thành viên 774 bài viết (45.35%)
351
Thống kê cưu mang
135 bài viết của thành viên 774 bài viết (17.44%)
135
Cập nhật chuyển Tiền, Hàng và Thu - Chi
55 bài viết của thành viên 774 bài viết (7.11%)
55
Nồi cháo từ thiện
25 bài viết của thành viên 774 bài viết (3.23%)
25
Quán cơm 2.000 đồng
16 bài viết của thành viên 774 bài viết (2.07%)
16
Hải Dương
15 bài viết của thành viên 774 bài viết (1.94%)
15
Tp.Hà Nội
13 bài viết của thành viên 774 bài viết (1.68%)
13
Hưng Yên
13 bài viết của thành viên 774 bài viết (1.68%)
13
Ngôi nhà mơ ước
10 bài viết của thành viên 774 bài viết (1.29%)
10
Quán trà ntcm
8 bài viết của thành viên 774 bài viết (1.03%)
8

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Thống kê cưu mang
135 bài viết trên mục 1864 bài viết (7.24%)
7,24%
Hải Dương
15 bài viết trên mục 220 bài viết (6.82%)
6,82%
Hưng Yên
13 bài viết trên mục 198 bài viết (6.57%)
6,57%
Các chương trình khác
351 bài viết trên mục 13186 bài viết (2.66%)
2,66%
Thái Nguyên
1 bài viết trên mục 44 bài viết (2.27%)
2,27%
Khu vực Đông Bắc
3 bài viết trên mục 198 bài viết (1.52%)
1,52%
Tp.Hà Nội
13 bài viết trên mục 948 bài viết (1.37%)
1,37%
Đăng ký cưu mang
3 bài viết trên mục 253 bài viết (1.19%)
1,19%
Thông báo
8 bài viết trên mục 856 bài viết (0.93%)
0,93%
Khu vực Tây Bắc
2 bài viết trên mục 260 bài viết (0.77%)
0,77%