Người Tôi Cưu Mang
Người Tôi Cưu Mang
Tin vào Lòng Nhân Ái

Tin chung:

Tin chung

ĐẠI DIỆN BQT: Nguyễn Hồng Ánh - Tel: 091 6092600
Email: ntcm2007@gmail.com
TÀI KHOẢN ĐÓNG GÓP: Trần Thị Kim Phượng  0061001043010 VietcomBank Nha Trang
Diễn đàn cũ http://old.nguoitoicuumang.com

Các thống kê chung - Sunny_night

Tổng thời gian vào diễn đàn:
1 giờ và 4 phút.
Tổng bài viết:
971 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
22 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 9 bài viết (1%)
  0
 • 7 bài viết (1%)
  1
 • 3 bài viết (0%)
  2
 • 16 bài viết (2%)
  3
 • 5 bài viết (1%)
  4
 • 9 bài viết (1%)
  5
 • 12 bài viết (1%)
  6
 • 32 bài viết (3%)
  7
 • 64 bài viết (6%)
  8
 • 69 bài viết (7%)
  9
 • 53 bài viết (5%)
  10
 • 33 bài viết (3%)
  11
 • 31 bài viết (3%)
  12
 • 25 bài viết (3%)
  13
 • 34 bài viết (3%)
  14
 • 71 bài viết (7%)
  15
 • 62 bài viết (6%)
  16
 • 53 bài viết (5%)
  17
 • 51 bài viết (5%)
  18
 • 37 bài viết (4%)
  19
 • 67 bài viết (7%)
  20
 • 128 bài viết (13%)
  21
 • 80 bài viết (8%)
  22
 • 38 bài viết (4%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Thừa Thiên - Huế
296 bài viết của thành viên 971 bài viết (30.48%)
296
Các chương trình khác
235 bài viết của thành viên 971 bài viết (24.20%)
235
Hà Tĩnh
87 bài viết của thành viên 971 bài viết (8.96%)
87
Quảng Nam
78 bài viết của thành viên 971 bài viết (8.03%)
78
Nghệ An
48 bài viết của thành viên 971 bài viết (4.94%)
48
Cập nhật chuyển Tiền, Hàng và Thu - Chi
33 bài viết của thành viên 971 bài viết (3.40%)
33
Tâm sự - Chia sẻ
31 bài viết của thành viên 971 bài viết (3.19%)
31
Hoàn cảnh chờ xác minh
30 bài viết của thành viên 971 bài viết (3.09%)
30
Nồi cháo từ thiện
27 bài viết của thành viên 971 bài viết (2.78%)
27
Văn Nghệ
24 bài viết của thành viên 971 bài viết (2.47%)
24

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Thừa Thiên - Huế
296 bài viết trên mục 4750 bài viết (6.23%)
6,23%
Văn Nghệ
24 bài viết trên mục 525 bài viết (4.57%)
4,57%
Nghệ An
48 bài viết trên mục 1796 bài viết (2.67%)
2,67%
Hà Tĩnh
87 bài viết trên mục 4070 bài viết (2.14%)
2,14%
Các chương trình khác
235 bài viết trên mục 13044 bài viết (1.80%)
1,80%
Quảng Nam
78 bài viết trên mục 4483 bài viết (1.74%)
1,74%
Kỹ năng sống
9 bài viết trên mục 606 bài viết (1.49%)
1,49%
Thông báo
12 bài viết trên mục 846 bài viết (1.42%)
1,42%
Hoàn cảnh chờ xác minh
30 bài viết trên mục 2407 bài viết (1.25%)
1,25%
Tâm sự - Chia sẻ
31 bài viết trên mục 2653 bài viết (1.17%)
1,17%