Người Tôi Cưu Mang
Tin vào Lòng Nhân Ái

News:

 • ĐẠI DIỆN BQT: Nguyễn Hồng Ánh - Tel: 091 6092600
  Email: ntcm2007@gmail.com
  TÀI KHOẢN ĐÓNG GÓP: Trần Thị Kim Phượng  0061001043010 VietcomBank Nha Trang
  Diễn đàn cũ http://old.nguoitoicuumang.com
 • KỸ NIỆM NGÀY ĐỎ LỬA
    NỒI CHÁO BV NHI THANH HOÁ - 7/7/2011
  4 NĂM ĐI CÙNG NGƯỜI KHĂN KHÓ

News

ĐẠI DIỆN BQT: Nguyễn Hồng Ánh - Tel: 091 6092600
Email: ntcm2007@gmail.com
TÀI KHOẢN ĐÓNG GÓP: Trần Thị Kim Phượng  0061001043010 VietcomBank Nha Trang
Diễn đàn cũ http://old.nguoitoicuumang.com

General Statistics - anhlam70

Total Time Spent Online:
0 minutes.
Total Posts:
15 posts
Total Topics Started:
0 topics
Number of Polls Created:
0 polls
Number of Votes Cast:
0 votes

Posting Activity By Time

 • 0 posts (0%)
  0
 • 0 posts (0%)
  1
 • 0 posts (0%)
  2
 • 0 posts (0%)
  3
 • 0 posts (0%)
  4
 • 0 posts (0%)
  5
 • 0 posts (0%)
  6
 • 1 posts (7%)
  7
 • 1 posts (7%)
  8
 • 1 posts (7%)
  9
 • 2 posts (13%)
  10
 • 0 posts (0%)
  11
 • 1 posts (7%)
  12
 • 1 posts (7%)
  13
 • 1 posts (7%)
  14
 • 2 posts (13%)
  15
 • 0 posts (0%)
  16
 • 0 posts (0%)
  17
 • 3 posts (20%)
  18
 • 0 posts (0%)
  19
 • 1 posts (7%)
  20
 • 1 posts (7%)
  21
 • 0 posts (0%)
  22
 • 0 posts (0%)
  23

Most Popular Boards By Posts

Cập nhật chuyển Tiền, Hàng và Thu - Chi
11 posts of the member's 15 posts (73.33%)
11
Các chương trình khác
2 posts of the member's 15 posts (13.33%)
2
Quán cơm 2.000 đồng
1 posts of the member's 15 posts (6.67%)
1
Thông báo
1 posts of the member's 15 posts (6.67%)
1

Most Popular Boards By Activity

Cập nhật chuyển Tiền, Hàng và Thu - Chi
11 posts of the board's 9008 posts (0.12%)
0,12%
Thông báo
1 posts of the board's 846 posts (0.12%)
0,12%
Quán cơm 2.000 đồng
1 posts of the board's 2331 posts (0.04%)
0,04%
Các chương trình khác
2 posts of the board's 13020 posts (0.02%)
0,02%