Người Tôi Cưu Mang
Tin vào Lòng Nhân Ái

Tin chung:

Tin chung

ĐẠI DIỆN BQT: Nguyễn Hồng Ánh - Tel: 091 6092600
Email: ntcm2007@gmail.com
TÀI KHOẢN ĐÓNG GÓP: Trần Thị Kim Phượng  0061001043010 VietcomBank Nha Trang
Diễn đàn cũ http://old.nguoitoicuumang.com

Các thống kê chung - Merci

Tổng thời gian vào diễn đàn:
0 phút.
Tổng bài viết:
301 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
8 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 20 bài viết (7%)
  0
 • 16 bài viết (5%)
  1
 • 7 bài viết (2%)
  2
 • 1 bài viết (0%)
  3
 • 0 bài viết (0%)
  4
 • 0 bài viết (0%)
  5
 • 0 bài viết (0%)
  6
 • 1 bài viết (0%)
  7
 • 3 bài viết (1%)
  8
 • 8 bài viết (3%)
  9
 • 9 bài viết (3%)
  10
 • 16 bài viết (5%)
  11
 • 13 bài viết (4%)
  12
 • 7 bài viết (2%)
  13
 • 18 bài viết (6%)
  14
 • 12 bài viết (4%)
  15
 • 11 bài viết (4%)
  16
 • 24 bài viết (8%)
  17
 • 22 bài viết (7%)
  18
 • 20 bài viết (7%)
  19
 • 21 bài viết (7%)
  20
 • 29 bài viết (10%)
  21
 • 26 bài viết (9%)
  22
 • 20 bài viết (7%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Các chương trình khác
63 bài viết của thành viên 301 bài viết (20.93%)
63
Nồi cháo từ thiện
35 bài viết của thành viên 301 bài viết (11.63%)
35
Thừa Thiên - Huế
24 bài viết của thành viên 301 bài viết (7.97%)
24
Chưa Cần Giúp Đỡ
24 bài viết của thành viên 301 bài viết (7.97%)
24
Nam Định
15 bài viết của thành viên 301 bài viết (4.98%)
15
Ý kiến đóng góp
12 bài viết của thành viên 301 bài viết (3.99%)
12
Quảng Bình
12 bài viết của thành viên 301 bài viết (3.99%)
12
Hà Tĩnh
11 bài viết của thành viên 301 bài viết (3.65%)
11
Tp.HCM
10 bài viết của thành viên 301 bài viết (3.32%)
10
Phú Thọ
10 bài viết của thành viên 301 bài viết (3.32%)
10

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Khu vực Bắc Trung Bộ
1 bài viết trên mục 3 bài viết (33.33%)
33,33%
Nam Định
15 bài viết trên mục 392 bài viết (3.83%)
3,83%
Bắc Giang
1 bài viết trên mục 28 bài viết (3.57%)
3,57%
Tặng xe lăn - Xe lắc
3 bài viết trên mục 173 bài viết (1.73%)
1,73%
Ý kiến đóng góp
12 bài viết trên mục 702 bài viết (1.71%)
1,71%
Phú Thọ
10 bài viết trên mục 644 bài viết (1.55%)
1,55%
Chưa Cần Giúp Đỡ
24 bài viết trên mục 1594 bài viết (1.51%)
1,51%
Khu vực Đông Bắc
2 bài viết trên mục 185 bài viết (1.08%)
1,08%
Vĩnh Phúc
9 bài viết trên mục 843 bài viết (1.07%)
1,07%
Quảng Bình
12 bài viết trên mục 1198 bài viết (1.00%)
1,00%