Người Tôi Cưu Mang
Tin vào Lòng Nhân Ái

Tin chung:

Tin chung

ĐẠI DIỆN BQT: Nguyễn Hồng Ánh - Tel: 091 6092600
Email: ntcm2007@gmail.com
TÀI KHOẢN ĐÓNG GÓP: Trần Thị Kim Phượng  0061001043010 VietcomBank Nha Trang
Diễn đàn cũ http://old.nguoitoicuumang.com

Các thống kê chung - bom_nguyen

Tổng thời gian vào diễn đàn:
1 giờ và 3 phút.
Tổng bài viết:
38 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
7 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 1 bài viết (2%)
  0
 • 2 bài viết (5%)
  1
 • 0 bài viết (0%)
  2
 • 0 bài viết (0%)
  3
 • 0 bài viết (0%)
  4
 • 2 bài viết (5%)
  5
 • 0 bài viết (0%)
  6
 • 0 bài viết (0%)
  7
 • 0 bài viết (0%)
  8
 • 1 bài viết (2%)
  9
 • 2 bài viết (5%)
  10
 • 2 bài viết (5%)
  11
 • 3 bài viết (7%)
  12
 • 1 bài viết (2%)
  13
 • 0 bài viết (0%)
  14
 • 4 bài viết (10%)
  15
 • 3 bài viết (7%)
  16
 • 4 bài viết (10%)
  17
 • 3 bài viết (7%)
  18
 • 6 bài viết (14%)
  19
 • 3 bài viết (7%)
  20
 • 1 bài viết (2%)
  21
 • 4 bài viết (10%)
  22
 • 0 bài viết (0%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Thừa Thiên - Huế
35 bài viết của thành viên 38 bài viết (92.11%)
35
Cập nhật chuyển Tiền, Hàng và Thu - Chi
6 bài viết của thành viên 38 bài viết (15.79%)
6
Chưa Cần Giúp Đỡ
1 bài viết của thành viên 38 bài viết (2.63%)
1

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Thừa Thiên - Huế
35 bài viết trên mục 4750 bài viết (0.74%)
0,74%
Cập nhật chuyển Tiền, Hàng và Thu - Chi
6 bài viết trên mục 8961 bài viết (0.07%)
0,07%
Chưa Cần Giúp Đỡ
1 bài viết trên mục 1594 bài viết (0.06%)
0,06%