Người Tôi Cưu Mang
Người Tôi Cưu Mang
Tin vào Lòng Nhân Ái

Tin chung:

 • ĐẠI DIỆN BQT: Nguyễn Hồng Ánh - Tel: 091 6092600
  Email: ntcm2007@gmail.com
  TÀI KHOẢN ĐÓNG GÓP: Trần Thị Kim Phượng  0061001043010 VietcomBank Nha Trang
  Diễn đàn cũ http://old.nguoitoicuumang.com
 • CHUNG TAY XÂY DỰNG
    Ngôi Nhà Mơ Ước Số 29 Chị Ka Hiên Thị Đem
  HÃY ĐỒNG HÀNH  Click here

Tin chung

CHUNG TAY XÂY DỰNG
  Ngôi Nhà Mơ Ước Số 29 Chị Ka Hiên Thị Đem
HÃY ĐỒNG HÀNH  Click here

Các thống kê chung - bom_nguyen

Tổng thời gian vào diễn đàn:
1 giờ và 3 phút.
Tổng bài viết:
38 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
7 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 1 bài viết (2%)
  0
 • 2 bài viết (5%)
  1
 • 0 bài viết (0%)
  2
 • 0 bài viết (0%)
  3
 • 0 bài viết (0%)
  4
 • 2 bài viết (5%)
  5
 • 0 bài viết (0%)
  6
 • 0 bài viết (0%)
  7
 • 0 bài viết (0%)
  8
 • 1 bài viết (2%)
  9
 • 2 bài viết (5%)
  10
 • 2 bài viết (5%)
  11
 • 3 bài viết (7%)
  12
 • 1 bài viết (2%)
  13
 • 0 bài viết (0%)
  14
 • 4 bài viết (10%)
  15
 • 3 bài viết (7%)
  16
 • 4 bài viết (10%)
  17
 • 3 bài viết (7%)
  18
 • 6 bài viết (14%)
  19
 • 3 bài viết (7%)
  20
 • 1 bài viết (2%)
  21
 • 4 bài viết (10%)
  22
 • 0 bài viết (0%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Thừa Thiên - Huế
35 bài viết của thành viên 38 bài viết (92.11%)
35
Cập nhật chuyển Tiền, Hàng và Thu - Chi
6 bài viết của thành viên 38 bài viết (15.79%)
6
Chưa Cần Giúp Đỡ
1 bài viết của thành viên 38 bài viết (2.63%)
1

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Thừa Thiên - Huế
35 bài viết trên mục 4750 bài viết (0.74%)
0,74%
Cập nhật chuyển Tiền, Hàng và Thu - Chi
6 bài viết trên mục 9095 bài viết (0.07%)
0,07%
Chưa Cần Giúp Đỡ
1 bài viết trên mục 1625 bài viết (0.06%)
0,06%