Người Tôi Cưu Mang
Tin vào Lòng Nhân Ái

Tin chung:

Tin chung

ĐẠI DIỆN BQT: Nguyễn Hồng Ánh - Tel: 091 6092600
Email: ntcm2007@gmail.com
TÀI KHOẢN ĐÓNG GÓP: Trần Thị Kim Phượng  0061001043010 VietcomBank Nha Trang
Diễn đàn cũ http://old.nguoitoicuumang.com

Các thống kê chung - Nguyễn Thành Sáng

Tổng thời gian vào diễn đàn:
6 giờ và 34 phút.
Tổng bài viết:
1.186 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
2 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 21 bài viết (2%)
  0
 • 3 bài viết (0%)
  1
 • 0 bài viết (0%)
  2
 • 0 bài viết (0%)
  3
 • 0 bài viết (0%)
  4
 • 0 bài viết (0%)
  5
 • 0 bài viết (0%)
  6
 • 0 bài viết (0%)
  7
 • 6 bài viết (1%)
  8
 • 18 bài viết (2%)
  9
 • 60 bài viết (5%)
  10
 • 71 bài viết (6%)
  11
 • 108 bài viết (9%)
  12
 • 195 bài viết (16%)
  13
 • 70 bài viết (6%)
  14
 • 14 bài viết (1%)
  15
 • 31 bài viết (3%)
  16
 • 72 bài viết (6%)
  17
 • 45 bài viết (4%)
  18
 • 44 bài viết (4%)
  19
 • 66 bài viết (6%)
  20
 • 146 bài viết (12%)
  21
 • 167 bài viết (14%)
  22
 • 55 bài viết (5%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Không có bài nào!

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Văn học - Thơ ca
1192 bài viết trên mục 2461 bài viết (48.44%)
48,44%