Người Tôi Cưu Mang
Tin vào Lòng Nhân Ái

News:

 • ĐẠI DIỆN BQT: Nguyễn Hồng Ánh - Tel: 091 6092600
  Email: ntcm2007@gmail.com
  TÀI KHOẢN ĐÓNG GÓP: Trần Thị Kim Phượng  0061001043010 VietcomBank Nha Trang
  Diễn đàn cũ http://old.nguoitoicuumang.com
 • KỸ NIỆM NGÀY ĐỎ LỬA
    NỒI CHÁO BV NHI THANH HOÁ - 7/7/2011
  4 NĂM ĐI CÙNG NGƯỜI KHĂN KHÓ

News

KỸ NIỆM NGÀY ĐỎ LỬA
  NỒI CHÁO BV NHI THANH HOÁ - 7/7/2011
4 NĂM ĐI CÙNG NGƯỜI KHĂN KHÓ

General Statistics - Nguyễn Thành Sáng

Total Time Spent Online:
6 hours and 34 minutes.
Total Posts:
1.186 posts
Total Topics Started:
2 topics
Number of Polls Created:
0 polls
Number of Votes Cast:
0 votes

Posting Activity By Time

 • 21 posts (2%)
  0
 • 3 posts (0%)
  1
 • 0 posts (0%)
  2
 • 0 posts (0%)
  3
 • 0 posts (0%)
  4
 • 0 posts (0%)
  5
 • 0 posts (0%)
  6
 • 0 posts (0%)
  7
 • 6 posts (1%)
  8
 • 18 posts (2%)
  9
 • 60 posts (5%)
  10
 • 71 posts (6%)
  11
 • 108 posts (9%)
  12
 • 195 posts (16%)
  13
 • 70 posts (6%)
  14
 • 14 posts (1%)
  15
 • 31 posts (3%)
  16
 • 72 posts (6%)
  17
 • 45 posts (4%)
  18
 • 44 posts (4%)
  19
 • 66 posts (6%)
  20
 • 146 posts (12%)
  21
 • 167 posts (14%)
  22
 • 55 posts (5%)
  23

Most Popular Boards By Posts

No posts to speak of!

Most Popular Boards By Activity

Văn học - Thơ ca
1192 posts of the board's 2461 posts (48.44%)
48,44%