Người Tôi Cưu Mang
Người Tôi Cưu Mang
Tin vào Lòng Nhân Ái

Tin chung:

 • ĐẠI DIỆN BQT: Nguyễn Hồng Ánh - Tel: 091 6092600
  Email: ntcm2007@gmail.com
  TÀI KHOẢN ĐÓNG GÓP: Trần Thị Kim Phượng  0061001043010 VietcomBank Nha Trang
  Diễn đàn cũ http://old.nguoitoicuumang.com
 • CHUNG TAY XÂY DỰNG
    Ngôi Nhà Mơ Ước Số 29 Chị Ka Hiên Thị Đem
  HÃY ĐỒNG HÀNH  Click here

Tin chung

ĐẠI DIỆN BQT: Nguyễn Hồng Ánh - Tel: 091 6092600
Email: ntcm2007@gmail.com
TÀI KHOẢN ĐÓNG GÓP: Trần Thị Kim Phượng  0061001043010 VietcomBank Nha Trang
Diễn đàn cũ http://old.nguoitoicuumang.com

Các thống kê chung - caoxuanhuu

Tổng thời gian vào diễn đàn:
14 phút.
Tổng bài viết:
55 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
6 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 0 bài viết (0%)
  0
 • 0 bài viết (0%)
  1
 • 0 bài viết (0%)
  2
 • 0 bài viết (0%)
  3
 • 0 bài viết (0%)
  4
 • 0 bài viết (0%)
  5
 • 2 bài viết (4%)
  6
 • 0 bài viết (0%)
  7
 • 1 bài viết (2%)
  8
 • 1 bài viết (2%)
  9
 • 2 bài viết (4%)
  10
 • 3 bài viết (5%)
  11
 • 12 bài viết (22%)
  12
 • 0 bài viết (0%)
  13
 • 1 bài viết (2%)
  14
 • 2 bài viết (4%)
  15
 • 4 bài viết (7%)
  16
 • 5 bài viết (9%)
  17
 • 2 bài viết (4%)
  18
 • 4 bài viết (7%)
  19
 • 4 bài viết (7%)
  20
 • 6 bài viết (11%)
  21
 • 5 bài viết (9%)
  22
 • 1 bài viết (2%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Nghệ An
22 bài viết của thành viên 55 bài viết (40.00%)
22
Nồi cháo từ thiện
18 bài viết của thành viên 55 bài viết (32.73%)
18
Ý kiến đóng góp
10 bài viết của thành viên 55 bài viết (18.18%)
10
Chưa Cần Giúp Đỡ
2 bài viết của thành viên 55 bài viết (3.64%)
2
Cập nhật chuyển Tiền, Hàng và Thu - Chi
1 bài viết của thành viên 55 bài viết (1.82%)
1
Các chương trình khác
1 bài viết của thành viên 55 bài viết (1.82%)
1
Hoàn cảnh chờ xác minh
1 bài viết của thành viên 55 bài viết (1.82%)
1

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Ý kiến đóng góp
10 bài viết trên mục 709 bài viết (1.41%)
1,41%
Nghệ An
22 bài viết trên mục 1838 bài viết (1.20%)
1,20%
Nồi cháo từ thiện
18 bài viết trên mục 4407 bài viết (0.41%)
0,41%
Chưa Cần Giúp Đỡ
2 bài viết trên mục 1625 bài viết (0.12%)
0,12%
Hoàn cảnh chờ xác minh
1 bài viết trên mục 2396 bài viết (0.04%)
0,04%
Cập nhật chuyển Tiền, Hàng và Thu - Chi
1 bài viết trên mục 9095 bài viết (0.01%)
0,01%
Các chương trình khác
1 bài viết trên mục 13112 bài viết (0.01%)
0,01%