Người Tôi Cưu Mang
Tin vào Lòng Nhân Ái

News:

 • ĐẠI DIỆN BQT: Nguyễn Hồng Ánh - Tel: 091 6092600
  Email: ntcm2007@gmail.com
  TÀI KHOẢN ĐÓNG GÓP: Trần Thị Kim Phượng  0061001043010 VietcomBank Nha Trang
  Diễn đàn cũ http://old.nguoitoicuumang.com
 • KỸ NIỆM NGÀY ĐỎ LỬA
    NỒI CHÁO BV NHI THANH HOÁ - 7/7/2011
  4 NĂM ĐI CÙNG NGƯỜI KHĂN KHÓ

News

KỸ NIỆM NGÀY ĐỎ LỬA
  NỒI CHÁO BV NHI THANH HOÁ - 7/7/2011
4 NĂM ĐI CÙNG NGƯỜI KHĂN KHÓ

General Statistics - Kiều Oanh Nguyễn

Total Time Spent Online:
2 hours and 6 minutes.
Total Posts:
219 posts
Total Topics Started:
18 topics
Number of Polls Created:
0 polls
Number of Votes Cast:
0 votes

Posting Activity By Time

 • 6 posts (3%)
  0
 • 2 posts (1%)
  1
 • 3 posts (1%)
  2
 • 3 posts (1%)
  3
 • 0 posts (0%)
  4
 • 0 posts (0%)
  5
 • 2 posts (1%)
  6
 • 3 posts (1%)
  7
 • 5 posts (2%)
  8
 • 14 posts (6%)
  9
 • 8 posts (4%)
  10
 • 16 posts (7%)
  11
 • 11 posts (5%)
  12
 • 14 posts (6%)
  13
 • 7 posts (3%)
  14
 • 5 posts (2%)
  15
 • 19 posts (9%)
  16
 • 20 posts (9%)
  17
 • 11 posts (5%)
  18
 • 21 posts (10%)
  19
 • 11 posts (5%)
  20
 • 17 posts (8%)
  21
 • 20 posts (9%)
  22
 • 3 posts (1%)
  23

Most Popular Boards By Posts

Hà Tĩnh
81 posts of the member's 219 posts (36.99%)
81
Cập nhật chuyển Tiền, Hàng và Thu - Chi
63 posts of the member's 219 posts (28.77%)
63
Các chương trình khác
34 posts of the member's 219 posts (15.53%)
34
Thống kê cưu mang
25 posts of the member's 219 posts (11.42%)
25
Ngôi nhà mơ ước
10 posts of the member's 219 posts (4.57%)
10
Mai Táng Từ Thiện
3 posts of the member's 219 posts (1.37%)
3
Nồi cháo từ thiện
2 posts of the member's 219 posts (0.91%)
2
Hoàn cảnh chờ xác minh
1 posts of the member's 219 posts (0.46%)
1
Chưa Cần Giúp Đỡ
1 posts of the member's 219 posts (0.46%)
1

Most Popular Boards By Activity

Hà Tĩnh
81 posts of the board's 3998 posts (2.03%)
2,03%
Thống kê cưu mang
25 posts of the board's 1823 posts (1.37%)
1,37%
Cập nhật chuyển Tiền, Hàng và Thu - Chi
63 posts of the board's 9008 posts (0.70%)
0,70%
Ngôi nhà mơ ước
10 posts of the board's 1710 posts (0.58%)
0,58%
Mai Táng Từ Thiện
3 posts of the board's 951 posts (0.32%)
0,32%
Các chương trình khác
34 posts of the board's 13020 posts (0.26%)
0,26%
Chưa Cần Giúp Đỡ
1 posts of the board's 1597 posts (0.06%)
0,06%
Nồi cháo từ thiện
2 posts of the board's 4349 posts (0.05%)
0,05%
Hoàn cảnh chờ xác minh
1 posts of the board's 2418 posts (0.04%)
0,04%